Detaljplanen för kvarteret Hunden är tydlig. Där ska finnas bostäder, och annan centrumbebyggelse med kontor, hotell, butiker och liknande publik användning.
Detaljplanen ger inget utrymme för en stor bilparkering, som exploatören Norrporten vill öppna i väntan på hyresgäster till husen som inte byggts.
Tidsbegränsat bygglov
- Inom detaljplanelagda områden krävs bygglov för parkering. Byggnadsnämnden får göra bedömningen om det är möjligt och lämpligt med tidsbegränsat bygglov. Det kan nämnden göra i strid mot detaljplanen, säger kommunens planchef Gunilla Selin.
Kommunen hade ännu på onsdagen inte fått någon ansökan om tidsbegränsat bygglov för en parkering i kvarteret Hunden.
Kommer en sådan kommer den inte att gillas av byggnadsnämndens ordförande, Kaj Hedstig.
- Det är inte självklart att dom får göra en parkeringsplats av kvarteret Hunden. Det strider mot detaljplanen. Det fanns ju en parkering över flera kvarter bakom dåvarande Domus, som nu är Smedjan. Det var inte kul, det såg hemskt ut, säger han.
Det blir en fråga för politikerna att öppna för en bilparkering på centrums attraktivaste läge, men också för grannarna.
"Två läger"
- Sannolikt måste grannarna höras också för ett tillfälligt bygglov, säger Gunilla Selin.
Kaj Hedstig tror på två läger bland rivna Hundens grannar.
- En del butiksägare vill nog gärna ha parkering, men hyresgästerna i husen kanske inte vill ha p-platsen som granne.
Hedstig tror att en parkeringsplats intill Storgatan kan ställa till problem.
- Blir det en öppen plats alldeles i centrum kan motorburen ungdom börja använda den nattetid. En stor yta vid Storgatan kan det vara kul att träffas på.
Bernt Jansson, floristmästare hos Enströms blommor, säger så här om kvarteret Hunden som snart är en grusplan:
- Det är inte så vackert med den här obebyggda tomten, men jag förstår att Norrporten inte vill bygga en ny galleria just nu, när man nu har tomma lokaler i galleriorna Shopping och Strand.
Jansson ser dock också en fördel för centrumhandeln med fler p-platser.
Inte bara negativt
- Vi har alltid haft dåligt med p-platser i centrum. En undersökning visar att en p-plats i centrum är värd 40 000-50 000 kronor i omsättning varje månad för handeln. Så det är inte bara negativt att det inte byggs nytt på en gång.
Bernt Jansson gör ett överslag och kommer fram till att bilarna som ryms på Hunden innebär 2,5 miljoner kronor i månaden för centrumhandlarna.
Kanske är det just det tillskottet som kan fylla Norrportens redan färdiga galleriors tomma ytor. Kaj Hedstig gillar dock inte Norrportens raska rivning.
Emot rivningen
- Vi ville inte att de skulle börja riva och att det skulle bli en tom tomt mitt i stan. Rivningen skulle ha fått vänta till det var klart för nybygget.
När frågan om bygglov för Hunden som parkeringsplats kommer upp i byggnadsnämnden, kan det bli svårt för politikerna att leva upp till vad plan- och bygglagen säger att deras uppgift är: ?verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö?.