NSD - Ansvarig Utgivare

Kontaktuppgifter.

Ansvarig utgivare NSD print: 
Peter Lindvall (peter.lindvall@nsd.se)

Ansvarig utgivare nsd.se
Lenitha Andersson-Junkka, lenitha.andersson-junkka@norrmedia.se 

Vad innebär meddelarskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

Växel och adress
Växel: 0920-26 30 00
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

E mail till våra medarbetare:
E-post: fornamn.efternamn@nsd.se