Missförhållandena upptäcktes i samband med att Länsstyrelsens landsbygdsenhet utförde en kontroll hos bonden i februari i år.
Under kontrollen konstaterades att ligghallen saknade strö och två döda kalvar befann sig i ligghallen.
När djurskyddshandläggarna efterfrågade dödsorsaken sa bonden att kalvarna troligtvis hade frusit ihjäl.

Slaktade högdräktiga kor


Bonden uppgav vidare att han inte hade kunnat ströa i hallen eftersom traktorn hade varit på lagning i två veckor.
Länstyrelsen anser sammanfattningsvis att bonden har underlåtit att ge sina kalvar tillräckligt med foder, tillsyn och vård.
I samband med kontrollen framkom också att bonden hade skickat flera högdräktiga kor och en kviga till slakt. Att transportera högdräktiga djur är olagligt.

Ärendet har överlämnats till åklagare som nu ska utreda om lantbrukaren har brutit mot djurskyddslagen.