Debatt Jag arbetar med regeringsuppdragen kopplade till det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet: mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I detta ingår även våld i nära relation, hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel.

Tungt kan tyckas men det är en ynnest att få göra detta i Norrbotten där så mycket bra arbete görs av andra, några exempel jag vill belysa en dag som denna är:

Våra kvinno- och tjejjourer som besitter en enorm kunskap och finns där även på obekväma tider när myndigheter är svåra att nå, deras insatser är ovärderliga.

Socialförvaltningen i Övertorneå som under föregående år arbetat med att kvalitetsutveckla arbetet gällande våld i nära relation för att i år fortsätta det med fokus på hemtjänstpersonal och personliga assistenter. Polisen som med stort engagemang, mycket kunskap och stark vilja arbetar mot prostitution och människohandel. Studieförbundet vuxenskolan i Boden som aktivt belyser frågan om våld i arbetet med asylsökande. Socialsekreterare i Arjeplog som på ett ödmjukt och kompetent sätt bedriver sitt arbete och även vill utveckla sitt arbete mot prostitution. Kalix kommun som visar handlingskraft och under vintern kommer utbilda stor del av sin personal om våld i nära relation.

Socialförvaltningen i Luleå som tagit ställning och arbetar mot våld i nära relation, både internt och externt. Tjejjouren Luleå för sitt outtröttliga arbete med att både stötta utsatta tjejer och arbeta förebyggande. Kvinnojouren i Älvsbyn för sitt utåtriktade arbete som bland annat innebär att de en vecka per år uppmärksammar mördade kvinnor genom att lysa upp Älvsbyn i lila under kampanjen ”shine the light”.

De pedagoger som gått webbkurs om våld som tillhandahålls alla yrkesverksamma, vi är det län i Sverige där flest pedagoger genomgått utbildningen! Detta är några exempel på vad som gör att mitt jobb varje dag känns givande och hoppfullt, trots att det är svåra frågor. Tack för att jag får arbeta med er, tillsammans gör vi skillnad!