Att slakta Arbetsförmedlingen är ansvarslöst och kortsiktigt. Moderaterna och Kristdemokraterna har fått igenom sin budget i riksdagen med Sverigedemokraternas stöd. Den innebär stora nedskärningar för arbetsmarknadspolitiken och därmed för möjligheterna att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Alliansens offensiv mot Arbetsförmedlingen, som bland annat går ut på att konkurrensutsätta myndighetens matchningsuppdrag, har pågått under en längre tid.

Nu riskerar tusentals tjänster på Arbetsförmedlingen att försvinna. M och KD vill att matchningen av de inskrivna helt ska tas över av privata aktörer. Men faktum är att den pågående statliga utredningens uträkning visar att hela 60 procent av Arbetsförmedlingens stöd- och matchningsverksamhet redan upphandlas från privata coacher och utbildningsföretag. Internationella erfarenheter av privat arbetsförmedling tyder inte på att privata utförare skulle vara billigare. Snarare tvärtom.

Samtidigt visar SCB:s att den genomsnittliga tiden det tar för hälften av de nyanlända att komma i arbete har sjunkit från åtta–nio år till fem. Till saken hör också att 75 procent av de Arbetsförmedlingens inskrivna tillhör svårplacerade grupper: långtidsarbetslösa, nyanlända, kortutbildade, äldre eller funktionsnedsatta.

Nu väntar stopp för alla nya kommunala extratjänster och moderna beredskapsjobb. Det blir också en begränsning av antalet introduktionsjobb för nyanlända, långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Risken är att arbetslösheten ökar, särskilt inför en kommande lågkonjunktur, när vi förlorar välfungerande verktyg för att få in människor på arbetsmarknaden.

Den S-ledda regeringen har kommit långt med att få ordning på arbetsmarknaden efter den förra M-regeringens fokus på jobbcoacher och andra misslyckade marknadsexperiment. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär att ideologi än en gång får gå före verkligheten. Konsekvenserna av den högerpolitiken är tydliga. Enskilda individer i redan utsatta positioner kommer hamna i kläm och samhället blir svagare när fler hamnar utanför arbetsmarknaden.