Linda Jonsson från Vänsterpartiet och Johny Lantto från Framtid S har varit väldigt tydliga: De gillar inte den budget som det politiska styret har presenterat. De anser till exempel att det är fel att ta bort förskolechefstjänsten och att gå in och bestämma att en förskoleavdelning i Pajala ska stängas.

Leif Gramner (KD) sa i fullmäktige att besluten var väl förankrade med förvaltningen. Men skolchefen Ingegerd Mäki hymlar inte med att allt inte har fallit i god jord.

– Vi protesterade mot förslagen och jag tycker att vi fick för lite tid mellan KS och fullmäktige att göra en grundligare konsekvensanalys, säger skolchefen till Haparandabladet.

Förvaltningen tror att styrets nya krav i budgeten kan ställa till med problem. Att ta bort en chefstjänst riskerar att leda till för stor belastning på andra chefer och att ta bort en förskoleavdelning kan leda till en för stor barntäthet.

– Om efterfrågan efter plats för barnen är så stor som nu så blir det svårt att öka antalet barn på andra avdelningar, säger Mäki till Haparandabladet.

Ulrica Hammarström (S) håller inte med om att budgetberedningen har gått fort. Kommunalrådet har inte tänkt backa på grund av kritiken.

– Politiken måste också få visa vilken riktning vi vill gå åt. Jag vet att Ingegerd är negativ till att vi tar bort en chefstjänst, men vi väljer att gå tillbaka till den struktur som har funnits tidigare och det har dessutom försvunnit en skola sedan dess. Så vi anser att det är fullt rimligt.