LEDARE De liberala Stockholmstidningarna har vid flera tillfällen kritiserat regeringens omlokaliseringspolitik.

I en ledare 27 juni i år påstod till exempel Dagens Nyheter att myndigheter som flyttar från Stockholm ”åderlåts på kunskap”.

Nu har emellertid webbtidningen Altinget (25 oktober) gjort en genomgång av de pågående omlokaliseringarna. Resultatet står i bjärt kontrast till snacket om personal- och kompetensflykt.

Rapporten lyder i korthet att arbetet går som planerat.

Det är lätt att hitta kompetenta medarbetare utanför Stockholm, enligt myndigheter som Altinget varit i kontakt med.

Ett exempel är Fastighetsmäklarinspektionen, som flyttat hela sin verksamhet från Stockholm till Karlstad.

”Det har gått bra. Vi är fullt bemannade. 21 personer som jobbar i Karlstad. Vi var 18 personer i Stockholm. Bara en person följde med. Vi har rekryterat brett, framför allt jurister. Det finns universitet i Karlstad som utbildar jurister och vi har fått draghjälp av andra myndigheter som Konsumentverket”, säger Anders Astonsson, kommunikatör på Fastighetsmäklarinspektionen, till Altinget.

Ett annat exempel är Kronofogdemyndigheten, som förlagt verksamhet till Luleå, Sundsvall och Kristianstad. Det har inte varit några rekryteringsproblem.

”Jämfört med Stockholm har det varit lättare att exempelvis hitta och behålla folk i kundtjänsten”, säger pressansvarige Max Wallenberg till Altinget.

Det är ett kvitto på att civilminister Ardalan Shekarabi (S) och den S-ledda regeringen slagit in på rätt väg.

Det går utmärkt att förlägga statliga verksamheter utanför Stockholmsregionen.

Resultaten borde dock inte överraska någon. Det finns kompetent och välutbildad arbetskraft även i Luleå, Växjö, Karlstad och Kalmar.

Erfarenheterna från 1970-talets omlokaliseringar har ju dessutom varit genomgående goda. Lantisarna i Norrköping, Sundsvall och Borlänge var inte dummare än stockholmarna.

Under flera decennier har de skött SMHI, Patent- och registreringsverket, Trafikverket och annan omlokaliserad verksamhet på ett både ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt.

Under den gångna mandatperioden tog den S-ledda regeringen beslut om att förstärka den statliga närvaron runtom i landet med sammanlagt 2000 jobb. Det är ett arbete som bör fortsätta, oavsett vilken regering som så småningom tillträder.

De regionalpolitiska fördelarna är uppenbara. Men det finns också stora ekonomiska vinster med att förlägga verksamhet till orter där löne- och hyreskostnaderna är lägre än i Stockholms innerstad.

Landsbygdskommittén drog slutsatsen att det är fullt möjligt att omlokalisera sammanlagt 10 000 statliga jobb – det känns som ett rimligt och realistiskt mål för den kommande mandatperioden.