I våras tvingades LTU Green fuels varsla samtliga anställda i samband med att anläggningen stängdes ner då finansieringen tröt. Sedan dess har man letat efter nya pengar för att fortsätta driva pilotanläggningen där det forskas och testas kring gröna bränslen från förgasning av skogsrester och andra biprodukter från pappers- och massaindustrin.

Anläggningen ska i framtiden finansieras av Energimyndigheten, Aga, Smurfit Kappa, SP ETC och Domsjö Fabriker. Luleå tekniska universitet kommer att gå in med 1,5 miljoner. Och i går togs beslutet i kommunfullmäktige i Piteå att kommunen ska skjuta till en halv miljon.

Det handlar främst om att hålla anläggningen i trim, men förhoppningen är även att det ska hittas fondering till fortsatt forskning.

– Om vi ska få ett fossiloberoende transportsystem 2030 i Sverige behövs omkring 20 anläggningar med samma teknik som i vår pilotanläggning för att tillverka förnybara drivmedel i tillräcklig mängd. Det är därför av stor vikt att vidmakthålla anläggningen intakt så att kunskapen kan tas tillvara när anläggningar börjar byggas, säger Rikard Gebart, professor och forskningsansvarig vid anläggningen, i ett pressmeddelande.

Peter Roslund, kommunstyrelsens ordförande i Piteå, är nöjd över beslutet:

– Vi tror mycket på den här anläggningen, den har visat fina resultat hittills. Det här är en riktigt bra pilotanläggning som kan bidra ännu mer när det gäller att ta fram gröna bränslen. Vi är rätt övertygade om att man kommer att återuppta forskning i den här anläggningen inom ett år eller så och nu är vi med och ser till att anläggningen hålls i trim fram tills dess.