Mest skolk i Övertorneå

Rekordmånga 29 000 gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag på grund av skolk under läsåret 2018-2019. I Övertorneå och Pajala är andelen högre än riksgenomsnittet.

9 juli 2019 11:10

Gymnasieskolorna ska rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid. På gymnasiet i Övertorneå fick nära var femte elev, 31 av 167 elever, sitt studiebidrag indraget efter att ha skolkat från lektioner, enligt Centrala studiestödsnämnden, CSN. Pajala, där andelen var 13 procent, låg också ordentligt över riksgenomsnittet på 8,7 procent.

CSN förklarar ökningen med att andelen elever med ogiltig frånvaro har ökat på friskolor, men varit oförändrad på kommunala skolor.

– På friskolorna ser vi både ett ökat antal elever och en högre andel med ogiltig frånvaro. Det får genomslag på andelen med indraget studiebidrag totalt sett, säger Andreas Dahlkvist, analytiker hos CSN.

Fristående skolor har en ogiltig frånvaro på 10 procent, medan motsvarande siffra för kommunala skolor är 8,3 procent.

Generellt är det mest pojkarna som duckar lektioner, 64 procent, och utländska medborgare är också överrepresenterade jämfört med studerande svenska medborgare.

Knappt hälften av alla med indragen studiehjälp får ett återkrav och en dryg tiondel av dem hamnade hos kronofogden förra läsåret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!