Kristoffer Nordekvist och Hanna Hillström har tre barn. Vidar som går i ettan på nedläggningshotade Borgmästarskolan på Notviken, Botvid som ska börja i förskoleklass till hösten och Sigrid som är ett år.

När de flyttade till Notviken räknade de med att barnen skulle gå på Borgmästarskolan.

Nu ställs alla tankar de hade då på ända. De har inte bil eftersom de har resonerat så att de bor så pass centralt att de inte behöver.

Artikelbild

| Familjen Hillström/Nordekvist framför nedläggningshotade Borgmästarskolan på Notviken.

– Vi tycker att vi bor så att vi ska klara oss utan bil.

Om beslutet tas, att Borgmästarskolan läggs ned och 130 elever ska flyttas till Tunaskolan blir det längre till skolan. Men avståndet är inte det tyngsta argumentet mot förslaget att lägga ned, menar de.

De ifrågasätter om det verkligen blir någon besparing, när det kanske krävs ytterligare ombyggnationer på Tunaskolan när yngre elever ska gå där. Bland annat är inte utemiljön där alls anpassad för mindre barn, menar de. De är också kritiska till att små barn ska samlas ihop på större enheter. Men den största kritiken ligger i att de inte tycker att förslaget har kommunicerats tillräckligt.

– Det är bristen på information, ingen har pratat med oss.

Artikelbild

| På Tunaskolan går i dag inga lågstadieelever.

Enligt föräldrarna kom det lite information i Tieto-appen och Vidar fick veta i skolan att han skulle byta skola.

– När man gör en så här stor förändring borde man väl bjuda in och prata med alla, säger Hanna Hillström.

Artikelbild

| Hanna Hillström tycker att informationen har varit dålig och att det har gått för fort när det gäller förslaget att lägga ned Borgmästarskolan på Notviken.

Dessutom tycker de att allt har gått alldeles för fort.

– Det känns som att vi blir lite förda bakom ljuset. Det här påverkar ju oss jättemycket, precis som det påverkar alla ute i byarna och andra bostadsområden, säger Kristoffer Nordekvist.

Artikelbild

| Kristoffer Nordekvist är kritisk till förslaget att lägga ned Borgmästarskolan på Notviken.

– Det känns nästan som att det ska gå så fort så att man inte ska hinna med att lämna in synpunkter, säger Hanna Hillström.

– Det är så dumt att man inte tar dialogen med vårdnadshavarna från början. Det känns som att det inte spelar någon roll vad vi tycker.

Artikelbild

| Hanna Hillström och Kristoffer Nordekvist promenerar med barnen Sigrid, som är hemma ett tag till, Vidar som går i ettan och Botvid, som ska börja förskoleklass (han inte är med på bilden) till skola och förskola. De är kritiska till förslaget att lägga ned Borgmästarskolan på Notviken.

Enligt förslaget, om det antas, ska 130 barn från Borgmästarskolan flyttas över till Tunaskolan hösten 2020. Den 24 april ska det formella beslutet tas.

Om politiken fattar beslutet att Borgmästarskolans elever ska inrymmas i Tunaskolan blir det då en F–9-skola, inklusive grundsärskola, i stället för som i dag, en 4–9-skola.

Artikelbild

| Sigrid Hillström har ännu ett tag kvar innan det är dags för skola, men pappa Kristoffer Nordekvist hade hoppats på att hon då skulle få börja i Borgmästarskolan som storebror Vidar.

– Om beslut fattas, börjar vi efter det med arbetet med att se hur vi bygger om och anpassar för de yngre eleverna, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan, Luleå kommun.