Beslutet togs av barn- och utbildningsnämnden på onsdagen och tillhör det sparpaket som bun tagit fram för att klara årets budget.

Busskortet för ett läsår kostar 3528 kronor, men i dag betalar gymnasieeleverna 1700. Subventionen på 1828 kronor försvinner dock, vilket gör en besparing på 1,45 miljoner kronor per år.

Läs mer: Dyrare busskort för gymnasieelever

Elever som har längre än sex kilometer till skolan påverkas inte. De får fortsatt gratis busskort.