I juni antog kommunfullmäktige planförslaget och eftersom inget överklagande har kommit till varken kommunen, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen har detaljplanen vunnit laga kraft.

– Underbart! utbrister Lenita Ericson, (S) ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

– Det är något historiskt vi gör när vi bygger en ny stadsdel, förklarar hon.

Artikelbild

Detaljplanen för Kronandalen tillåter både flerbostadshus och radhus, totalt cirka 2 200 bostäder. Flerbostadshusen kan bli fyra till sex våningar höga och radhusen högst tre våningar höga.

– Byggandet av de första bostäderna kommer igång under hösten, säger Annelie Granljung, planchef på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Den första etappen av Kronandalen omfattar cirka 460 hyres- och bostadsrättslägenheter. Kommunen har tecknat markanvisningsavtal med sex aktörer som kommer att bygga var sitt kvarter i den första etappen. Det är BDB Fastigheter, HSB, Riksbyggen, Heimstaden, Lerstenen AB och SHH Bostad.

– SHH Bostad är först att börja bygga, de är en ny aktör i stan, det är roligt. De har sagt att de kommer att lämna in ansökan om bygglov efter semestern. Sedan kommer nog Heimstaden, säger Annelie Granljung.

SHH Bostad avser att bygga cirka 65 bostadsrättslägenheter i fyravåningshus och Heimstaden ska bygga 70 bostadsrättslägenheter och åtta radhus.

Troligen blir det så att de fyra återstående aktörerna börjar bygga under 2018 och 2019.

– En del av byggena kommer säkert att överlappa och ske samtidigt, säger Annelie Granljung.