NSD har tidigare rapporterat om kritiken mot kommunen. Anne-Marie Stenberg, Fridas mamma och barnens mormor, har berättat att socialförvaltningen velat skilja på barnen medan man utreder boendefrågan.
Det vänder hon sig emot. Och hon har fått stöd av flera personer som mejlat sina åsikter till socialförvaltningen.
Insyn
Nu har Socialstyrelsen fått in en anmälan som vänder sig emot kommunens hantering av vårdnadstvisten innan mordet. Bakom anmälan står en barnmorska med insyn i fallet.
Hon skrev till socialtjänsten i Luleå i maj 2009 efter en "särskilt allvarlig händelse"som inträffat mellan den nu morddömde och Frida Stenberg. Men socialtjänsten avskrev ärendet i slutet av juni.
- Motiven är dunkla och oförståeliga, skriver barnmorskan i sin anmälan till Socialstyrelsen.
Hon pekar på att ingen hade kunnat förutsäga mordet, men tycker att någon utredning eller insats borde ha gjorts av socialtjänsten.
Mats Löfgren, sektionschef på Socialstyrelsen, säger att myndigheten nu startar ett tillsynsärende för att granska hur Luleå kommun skött sig.
- Jag tycker att det är jättebra. Det är svårt att ensam föra talan mot socialförvaltningen, säger Anne-Marie Stenberg.
Hon tillägger att både familjen Stenberg och den morddömdes familj är överens om att det bästa är att barnen får bo hos deras halvbrors familj.
- Men man undrar om socialen alls lyssnar på oss? säger Anne-Marie Stenberg.
Eva Bergström (S), ordförande i socialnämnden, är på semester och har ännu inte fått information om anmälan.
- Jag vet att det här är ett uppmärksammat ärende, men jag kan inte uttala mig i det specifika fallet, säger hon.