Tekniska verken har gjort en anmälan till miljökontoret, men miljökontoret hade inte hunnit godkänna den innan massorna började användas.

– Man har börjat innan man har fått ett beslut. Det är ett material som innehåller föroreningar där det är mer än ringa risk att använda det, då har vi bedömt att det krävs tillstånd från länsstyrelsen att använda det, säger Anders Fjällborg, miljöchef.

I Tekniska verkens anmälan fanns det med en riskbedömning.

– Enligt riskbedömningen som en konsult har gjort till oss så skulle man kunna använda massorna vid utfyllnad av vägar och parkeringar och sådana ytor, säger Lars Johansson, projektchef vid Tekniska verken.

Tekniska verken hann köra ut omkring 6000 kubikmeter innan miljökontoret stoppade arbetet i slutet av förra veckan. Nu ligger ärendet hos länsstyrelsen.

Lars Johansson hoppas fortfarande på att få godkänt från länsstyrelsen till att använda massorna. Vilka konsekvenserna kommer att bli är svårt att säga i nuläget.

– Vi måste vänta och se hur lång tid det tar med länsstyrelsen och vad vi ska göra. Vi vet exakt var materialet ligger, det är två veckors jobb för oss att ta bort det, säger Lars Johansson.

Miljökontoret ser allvarligt på händelsen.

– Det är klart att det är allvarligt att de har börjat utan att ha något beslut, hade man inväntat ett beslut så hade man nog aldrig öppnat den där högen som de har tagit ifrån, säger Anders Fjällborg.