SMHI har varnat för att vattenflödena ska höjas kraftigt i Torne älv. Flödena är redan höga, men inte mycket mer än vanligt så här års. Det menar flera som Norrbottens Media har varit i kontakt med. Men faran är långt från över. Det är först senare i veckan som de riktigt höjda flödena väntas komma. Från och med onsdag väntas en klass 3-varning kunna utfärdas för Torne älv och Haparanda.

Varningarna har inte gjort kommun och andra myndigheter spaka. Tvärtom. Nu jobbas det för fullt för att undvika stora skador.

Under söndagen utfördes stora arbeten norr om golfbanan i Haparanda och Torneå. Tillsammans med finska militären och svenska hemvärnet samordnade tvillingkommunernas förvaltningar arbetet med att förstärka skyddsvallen och dessutom tog finska militären med sig en vattenfylld barriär som gör att skyddet har höjts med ytterligare 45 centimeter. Under måndagen jobbade man från Torneås håll med att förstärka barriären med sandsäckar.

Artikelbild

| Skyddsvallen vid golfbanan ska ge ett stort skydd mot översvämningen.

Den som har varit ut längs älven under måndagen har kunnat se många människor i arbete. När Norrbottens Media var över på finska sidan var man i full gång med att skotta sand och plasta in fastigheter för att skydda dessa mot en eventuell översvämning. Bland annat på restaurangen Umpitunneli var det redan högt vattenstånd som närmade sig byggnaden. Men det största arbetet har nog ändå gjorts med skyddsvallen norr om golfbanan.

– Bedömningen från både finsk och svensk sida är att vattennivån ska överstiga vallen, men inte den här extra barriären som är på plats nu. Den höjden ska vara tillräcklig, säger kommundirektören Lena Ekh.

Man kommer däremot inte att slappna av för det, berättar Fredrik Wuopio från räddningstjänsten.

– I morgon motar vi Olle ytterligare i grind. Vi bygger barriär efter stranden för att skydda samhällsviktiga funktioner och kommunala fastigheter.

Artikelbild

Ute vid Cape East brukar vattnet ofta svämma över vägen. Det har inte hänt ännu. Johan Dunder, driftledare på tekniska enheten, gör mätningar varannan timme för att uppdatera vattenståndet.

– Från i morse har det ökat ett par centimeter, sade han vid lunchtid under måndagen.

Artikelbild

| Johan Dunder gör mätningar varannan timme.

– Så är det nog. Men sen i gårkväll har det nog ökat ett par decimeter å andra sidan, säger Fredrik Wuopio som fortsätter arbetet under veckan.