Det går en högerpopulistisk farsot över Europa. I kölvattnet ser vi hur demokratin urholkas. Som alltid är det kvinnors rättigheter som först får stryka på foten.

Här i Sverige talar redan Sverigedemokrater och Kristdemokrater för att återinföra sambeskattningen, inskränka rätten till fri abort och ta bort de öronmärkta ”pappamånaderna” ur föräldraförsäkringen.

Liksom sina högerpopulistiska systerpartier i Europa delar de idén om den heterosexuella kärnfamiljen. Den präglar allt från frågor som rör arbetsmarknad och diskriminering till synen på barnomsorg och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Bara de senaste tre till fem åren har vi sett hur jämställdheten i Europa aktivt förskjutits till det sämre. Kvinnors löner står stilla. Så stilla att EU-kommissionen räknat ut att med nuvarande takt kommer det att dröja till nästa århundrade, år 3018 (!) innan jämställda löner är ett faktum.

Vi ser också hur andelen kvinnor i EU-ländernas parlament sjunker i takt med att högerpopulister vinner inträde. I Sverigedemokraternas drömland och föredöme, Ungern, finns i dag inga kvinnor alls i regeringen. Noll. Och andelen kvinnor i parlamentet har sjunkit till endast tio procent sedan Victor Orbáns parti Fidesz kom till makten.

I Ungern får varken kvinnojourer eller studier i genusvetenskap längre statligt stöd. Preventivmedel omfattas inte av landets högkostnadsskydd, tvärtom vill regeringen ge kvinnor betalt för att föda fler barn. Och landets konstitution har skrivits om för att ”mänskligt liv ska skyddas från befruktningens ögonblick”

Även i Polen har kvinnors rättigheter inskränkts systematiskt sedan det styrande partiet Lag och rättvisa kom till makten. Istället för att lätta på landets redan strikta abortlagar försöker regeringen driva igenom ytterligare begränsningar.

I Litauen och Slovakien har ett nästintill abortförbud varit aktuellt och i Italien, som haft laglig abort sedan 1978 uppges nu 70 procent av landets läkare vägra att utföra aborter.

Kvinnors sexuella- och reproduktiva rättigheter är avgörande för att nå ett jämställt samhälle. I takt med att dessa nedmonteras undermineras kvinnors möjligheter att ta makten över sin egen ekonomi och ytterst sitt eget liv.

Om bara några månader går vi till val för att utse ett nytt Europaparlament. Då har vi chansen att skapa en motvikt till dagens konservativa och kvinnofientliga majoritet i EU-länderna. För oss Socialdemokrater är det självklart; kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. I Sverige såväl som i Europa.