– JC har varit skakigt under en längre tid, så det här beskedet kom inte som en chock. De påbörjade en rekonstruktion i början av året, men den motsatte vi oss.

Idag är det fem lokaler som står tomma i Shopping. I och med att JC går i konkurs kommer den siffran ändras. Men han menar att Diös jobbar som de alltid har gjort, med att hitta nya lösningar och ständigt hålla dialog med olika aktörer.

– Branschen är i förändring och även vi måste tänka om. Vi är väldigt måna över att de verksamheter som flyttar in är i framkant och kan möta förändringen som sker, säger han.

Johan Lång berättar att man måste lyfta blicken och se vad har vi för ytor och vad vi kan göra med dessa som helhet.

– Det är ett mycket spännande arbete som pågår i Shopping. Vi är i fullgång med ett arbete på hur vi kan och ska skapa en spännande destination av det tillsammans med arkitekter. Bland annat är caféer och restauranger en stor del i utvecklingen. Man får bara ha lite is i magen just nu.