Hennes insändare väckte en folklig vrede

En dag fick Linda Beckert nog. I ilska skrev hon en insändare som spreds likt en löpeld över hela landet. I dag berättar hon om sin frustration över det svenska sjukförsäkringssystemet.

6 april 2017 13:01

Sedan sju år tillbaka arbetar hon på Sandens hälsocentral i Boden och ansvarar för närmare 1 200 listade patienter.

Nästan varje dag får hon trösta förtvivlade patienter som hamnat i kläm.

– Jag blir fruktansvärt arg och besviken. I flera fall är det uppenbart att det handlar om personer som inte klarar något som helst arbete, men som ändå får avslag av Försäkringskassan.

Nyligen fick hon ett brev från en förtvivlad patient som blivit av med sjukpenningen och som säger sig inte längre orkar ta kampen mot Försäkringskassan. ”Jag hoppas att jag klarar att arbeta heltid”, skrev kvinnan.

– Jag tycker mig se att det är de arbetsrelaterade sjukskrivningarna som ökar i Sverige. För det mesta handlar det om utmattning på grund av för hög belastning på jobbet.

Läs mer: Fötterna krossades i fallet – kämpar för ersättning

Läs mer: Lever i ständig smärta – Fullt arbetsför, anser FK

Läs mer: Läkaren: "Lita på mitt omdöme, Försäkringskassan"

Läs mer: Fackets råd: Gå inte tillbaka till jobbet

Läs mer: Tusentals skadade – långt ifrån alla får ersättning

Läs mer: Kommunal: Arbetsgivare brister i ansvar

Det var efter sommaren 2016 som Linda Beckert upptäckte en förändrad attityd hos Försäkringskassan. Läkarna upplever att FK blivit hårdare i sina bedömningar och att antalet avslag ökat markant.

– En annan patient har fått upprepade avslag trots att min bedömning är att hon i dagsläget inte klarar något vanligt arbete på arbetsmarknaden. Jag begärde ett gemensamt möte med Försäkringskassan för att vi skulle få diskutera hur vi ska gå vidare, men fick svaret att de hade all information som de behöver. Det blev inget möte.

Hennes ögon svartnar, precis som de gjorde medan hon skrev sin insändare och som de säkerligen gjorde när hon läste Försäkringskassans svar. I det underströks vikten av samarbete.

– Jag blir frustrerad. Som läkare anser jag mig vara kapabel att göra en professionell bedömning som Försäkringskassan verkar anse sig kunna omkullkasta utan att träffa patienten. Vårt svenska sjukförsäkringssystem känns inte längre rättsäkert.

Menar du att handläggarna utan att träffa patienterna tar beslut med så stora konsekvenser?

– Ja, handläggarna har dessutom i väldigt få fall någon medicinsk bakgrund. Med tanke på komplexiteten i framför allt utmattningsdiagnoser upplever jag att det ofta går helt fel. Handläggarna vill att jag ska beskriva mätbara symtom på varför en person inte kan arbeta på liknande sätt som när man beräknar läkningstiden på en bruten arm. Vid utmattning är det väldigt svårt att mäta hur lite en person klarar. Jag kan bara berätta att personen inte förstår handlingen i en film, inte kan ta in mer än en instruktion åt gången, kanske inte ens klarar slå igång en kopiator som hen använt dagligen i flera år. Sånt passar inte in i sjukförsäkringens mall vilket leder till avslag och indragen sjukpenning.

Linda Beckerts insändare avslutades med ett ifrågasättande varför läkare ska delta i sjukskrivningsprocessen: ”Försäkringskassan verkar tycka att de sitter på den största medicinska kunskapen. Skriv era egna intyg då, för nu vill jag inte längre vara med.”

Insändaren har läst av en kvarts miljon svenskar och resulterade i hejarop från kollegor och en folklig vrede som sträckte sig långt utanför Norrbottens gränser.

Varför tror du att det har blivit så här i Sverige?

– Jag tror att det är för att sjuktalen stiger och att pengarna inte räcker till. Vi har höga sjuktal i Sverige, men man börjar i fel ände. Det blir inte färre sjuka bara för att de nekas sjukpenning. Man måste börja i andra änden och se till att folk inte blir sjuka på jobbet.

Om du fick skicka ett budskap till Sveriges sjukförsäkringsminister, vad skulle det vara?

– Att beslutsunderlaget till sjukförsäkringssystemet är för fyrkantigt. Även om det handlar om samma diagnos kan man inte ställa in en människa i en mall och tro att alla är likadana. Det krävs flexibilitet i systemet. Handläggarna måste få utrymme till att göra individuella bedömningar.

Hon är inte ensam. Läs om Lars Nygren, en av länets specialister i psykiatriska sjukdomar: "Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut att indragen sjukpenning innebär ekonomiska bekymmer".

Skadad på jobbet

Artikelserien "Skadad på jobbet" publicerades i flera delar under februari.

I den första delen fick du möta plåtslagaren Erik Jonsson, 26, som fortfarande tre år efter sin arbetsplatsolycka på Kronan i Luleå fortfarande kämpar för att få ersättning.

Du kan läsa alla delarna i artikelserien på webben i dag. Där hittar du också Linda Beckerts insändare "Lita på mitt omdöme, Försäkringskassan".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon -

Ämnen du kan följa