Göran Eriksson är ansvarig för försäkringsfrågor och arbetsolyckor vid fackförbundet Byggnads i Norrbotten. Han är väl insatt i Erik Jonssons ärende, som vi berättade om på onsdagen. Erik Jonsson fick besked från Försäkringskassan att han inte har rätt till så kallad livränta som ersättning för de skador han ådrog sig när han föll från taket på jobbet 2014. Senast den 29 februari ska en ansökan om omprövning ha inkommit till Försäkringskassan.

– Blir det ett negativt besked igen kan vi från Byggnads hjälpa till. Det här är bara en första prövning, säger Göran Eriksson om det negativa beskedet som Erik har fått.

För honom är fallet i grunden solklart. Det handlar om en arbetsplatsolycka och Erik Jonssons skador kommer från den.

Artikelbild

| Väntan. Fackförbundet Byggnads har tagit sig an Erik Jonssons fall. Nu väntar överprövning av Försäkringskassan beslut om att han inte ska få livränta.

– Men när Försäkringskassan drog in hans sjukpenning gick han tillbaka och jobbade heltid. Nu ligger det honom i fatet, han har visat att han kan ha en inkomst. I min värld skulle man ha bytt ut sjukpenningen mot livränta redan då, säger Göran Eriksson.

Hans råd till de som skadas på sina arbetsplatser är att aldrig gå tillbaka till arbetet innan ärendet med arbetsskadan är löst.

– Vi har de som går och jobbar några dagar efter en olycka. Och när de sedan blir sjukskrivna kan det vara svårt att bevisa för Försäkringskassan att sjukskrivningen beror på olyckan några veckor tidigare. Den enskilde har alltid bevisbördan.

Göran Eriksson påpekar att många ser en återgång till jobbet som det enda alternativet.

Artikelbild

| Eget ansvar. Den som drabbas av en arbetsskada måste själv ta ansvar för att ansöka om livränta. Samtidigt är det ytterst få skadeanmälningar som leder till att ersättning betalas ut.

– Du får vara sjukskriven i 180 dagar. Sedan ser man på hela arbetsmarknaden. Ena sättet att få sjukpenning då, om man ska vara krass, det är att du ligger inne på sjukhus. Är det så att du kan stå upp och blinka med ett öga, då kan du ta ett jobb. Då hamnar man hos Arbetsförmedlingen och då är läget sämre, eftersom man inte kan ta vilket jobb som helst på grund av skadan.

Han har ändå gott hopp om att Erik Jonsson så småningom kommer att få sin ersättning.

– Jag tror det kommer att ordna sig.

Lars Sjöberg, verksamhetsutvecklare vid Försäkringskassan, kan inte svara på om den som går tillbaka till arbetet efter en olycka har sämre möjlighet att få ersättning för en arbetsskada.

– Men om någon som är med om ett olycksfall och sedan är fullt arbetsför blir sjukskriven efter tio år och hävdar att orsaken är olyckan för tio år sedan, då måste vi titta på hur det förloppet ser ut. Vissa besvär pågår länge och tar tid innan de utvecklar sig. Andra visar sig mer direkt, så det är olika bedömningar från fall till fall.