Viktig pusselbit läggs på plats

Regeringen ger grönt ljus för Svenska Kraftnäts investeringspaket.

Ledarbloggen 12 april 2022 14:51

I ett blogginlägg 4 april pekade jag på att den socialdemokratiska regeringen behöver lägga ett antal pusselbitar på plats för att den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige ska lyckas. 

Det kommer att behövas utbildning av arbetskraft, infrastrukturinvesteringar, förenklade tillståndsprocesser, förstärkta elnät och andra samhälleliga insatser för att Northvolt, Hybrit, H2 Green Steel, LKAB:s gröna omställningsplan och andra framtidsprojekt ska lyfta. 

En del är redan på gång. I september meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att Trafikverket ska utreda förutsättningarna att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar i norr. När jag träffade honom under S-kongressen i Göteborg i november pekade han särskilt på Malmbanan, Malmporten och Norrbotniabanan.

I december gav arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) dessutom besked om att hon gett Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag för att klara kompetensförsörjningen, det vill säga de snabbt växande arbetskraftbehoven, i Norrbotten och Västerbotten.

Under tisdagen la energiminister Khashayar Farmanbar (S) en annan viktig byggsten på plats. Regeringen gav sitt godkännande till Svenska Kraftsnäts investeringspaket på 8,4 miljarder kronor för övre Norrlandskusten. Pengarna ska användas för tillgodose de stora effektbehov som uppstår när alla industriprojekt ska förverkligas.

"För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt", sa Farmanbar vid en pressträff.

Det är välkomna och viktiga klargöranden för de berörda kommunerna och företagen. 

Enligt Norrbottens Handelskammare kommer industrin att investera ofattbara 1 000 miljarder kr i regionen till och med 2045. Men alla dessa framtidsinvesteringar är även beroende av att samhällsinstitutionerna levererar och inte sätter käppar i hjulen.

Elförsörjning, broar, järnvägar, vägar, bredband, offentlig service, utbildningssystem, innovationspolitik och andra samhällsstrukturer måste funka. Industriell utveckling, nya företag och entreprenörskap uppstår inte i ett vakuum. 

Energin i industrin

Ministern om Luleås "jättetermos": "Ligger i framkant"

Ministern om Luleås "jättetermos": "Ligger i framkant"
Ledarbloggen

Energiministern gillar Norrbotten

Energiminister Khashayar Farmanbar (S), som besöker Luleå under tisdagen, konstaterar att det finns en stor efterfrågan på mer vindkraft.
Ämnen du kan följa