Be(S)kedet 3: Regeringen skyndar på investeringarna

Ledarbloggen fick ett snack med infrastrukturminister Tomas Eneroth under S-kongressen i Göteborg.

Ledarbloggen 5 november 2021 09:35

Socialdemokraternas kongress i Göteborg är nu inne på sin tredje dag och idag har jag fått tillfälle att byta några ord med infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Han kommer att besöka Logistikdag Norr i Luleå 17 november. Då är tanken att han ska utveckla och ge sin syn på hela infrastrukturpolitiken. Men jag fick i alla fall svar på ett par frågor i Göteborg (se klippet ovan).

Bland annat beskrev han regeringens uppdrag till Trafikverket, att utreda förutsättningarna att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar i norra Sverige.

"Med tanke på de stora industriinvesteringar som nu sker i regionen så behöver vi även skynda på investeringarna i infrastruktur. Det kan gälla både Malmbanan, Malmporten och icke minst Norrbotniabanan", sa Eneroth.

I intervjun berättar Eneroth även om hur han och regeringen nu vill gå vidare med bygget av Norrbotniabanan, en ny kustjärnväg hela vägen från Umeå till Luleå. 

Det är viktiga besked för både folk och företag i norra Sverige. Men tål att understrykas med rödpennan att det är bra för hela Sverige att det finns vägar, järnvägar, hamnar, broar och annan infrastruktur som gör att det gröna stålet, den fossilfria pelletsen, biobränslen och andra framtidsprodukter i norr kan exporteras till kunderna i stora vida världen.

Som Eneroth framhåller i intervjun är det en nationell angelägenhet, inte en fråga om regionalpolitik.

Exportindustrin i Norrbotten och övriga skogslän genererar export- och skatteinkomster som är till glädje för hela landet. När det går bra för LKAB och Boliden ger det Sverige möjligheter att satsa på bättre kvalitet i äldreboenden och förskolor.

Noterbart är också att beskeden från Eneroth och den S-ledda regeringen är en klar ambitionshöjning jämfört med de borgerliga regeringsåren. 28 april 2014 skrev jag om ett uttalande från partipolitiskt obundna fackförbundet Unionen i Norrbotten som granskat den dåvarande alliansregeringens infrastrukturplan. 

Förbundet beskrev den som ”en på svältgränsen mager plan för Norrbottens del”.  

”Endast 0,15 procent kommer länet och vårt näringsliv till del”, framhöll Unionen Norrbotten i uttalandet från sitt årsmöte våren 2018.

0,15 procent. Det var en siffra som inte stod i proportion till vare sig Norrbottens storlek (25 procent av landets yta) eller befolkningstal (2,5 procent av Sveriges hela befolkning). 

Dessutom rimmade den väldigt illa med de växande transportbehoven i det regionala näringslivet. Redan då pekade prognoserna på att godstransportbehoven i norra Sverige skulle öka dubbelt så mycket som i övriga Sverige. Men trots det valde den M-ledda regeringen att betrakta Norrbotniabanan som något som katten släpat in.

Nu har Sverige en regering som resonerar i andra banor och ser behoven även i norra Sverige. Mycket återstår förvisso att göra. Men färdriktningen är klar. Den S-ledda regeringen satsar mer på infrastrukturen än den tidigare högerregeringen och den tar sikte på att tillgodose behoven även utanför storstadsområdena.

Med Eneroth som infrastrukturminister och en S-ledd regering har det tveklöst varit lättare att få genomslag för kraven på Norrbotniabanan, investeringen i Malmporten, upprustningen av Malmbanan och andra angelägna framtidsprojekt i norr.

Ämnen du kan följa