Sågade prästkollegans könskorrigering – så gick det

Agerandet av medarbetaren som öppet ifrågasatte Haparandaprästens könskorrigering bedöms som omdömeslöst. Därför ger domkapitlet en skriftlig erinran till personen i Haparanda församling.

16 maj 2019 10:13

Läs mer: Så ska man lösa församlingens kris

Läs mer: Kyrkorådet ska lösa arbetsmiljöproblemen

Läs mer: "Inte Guds vilja att vi får byta könsidentitet"

Läs mer: Prästen trakasserad för könskorrigering

Läs mer: Prästen ska göra en könskorrigering

Domkapitlet bedömer att medarbetaren i Haparanda församling har bristande hänsyn till sin kollega och att hen har agerat illojalt och osolidariskt mot Svenska kyrkan och dess ordning genom att ifrågasätta kyrkans teologiska tolkningar och beslut om HBTQ-frågor.

Det hela grundar sig i att medarbetaren skrev ett mejl till alla i Haparanda församlings personal, där hen öppet ifrågasatte prästen Eugen Brudal som publikt har berättat om sin process för en könskorrigering. Medarbetaren ställer sig emot samkönade äktenskap och även könskorrigering i den mening att hen tycker att det saknar någon grund i Bibeln.

"X har i sitt bemötande tydligt framhållit att X har svårt att acceptera att en präst inom Svenska kyrkan är homosexuell eller transsexuell och menar att könskorrigering är fel, att homosexualitet inte har något uttalat stöd i Bibeln, att det är på osäker grund man viger samkönade par enligt kyrkans ordning samt att det inte finns något belägg i Bibeln eller någon kyrklig tradition för att det skulle vara Guds vilja att byta könsidentitet och att vi därför borde avstå från att bejaka detta", står det i domkapitlets beslut.

I beslutet beskrivs medarbetaren som konservativ i sina åsikter om HBTQ-frågor. Hen uppges ha varit starkt ifrågasättande till att församlingen involveras i regnbågsgudstjänster och i Pride. Under utredningen har det kommit fram att medarbetaren ska ha skällt ut kyrkorådet just angående dessa frågor – att ledamöterna i kyrkorådet favoriserade homosexuella och att de har syndat.

Medarbetaren själv menar inte att det var någon utskällning men däremot att hen har uttryckt sina, i förhållande till kyrkorådets, avvikande åsikter.

Skriftlig erinran är den mildaste graden av disciplinär påföljd. Vid allvarliga förseelser kan man få en prövotid eller bli av med jobbet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148