Ny rapport: Höga gifthalter på flygplats

Tidigare har höga halter av giftet PFAS påträffats både inom F 21:s område i Luleå och vid flygbasen i Jokkmokk. Nu står det klart att samma sak gäller flygbasen i Vidsel.

2 maj 2018 11:17

Undersökningen, som genomfördes 2015 av konsultföretaget Niras på uppdrag av Försvarsmakten, är nu färdig.

Resterna av PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) kommer från brandsläckningsskum. Tester har gjorts på en dryg handfull olika platser inom basens område.

Läs mer: Försvaret undersöker Vidselbasen

Analyserna visar något förhöjda halter och höga halter i jord och ytvatten. Men i grundvatten har mycket höga halter av PFAS påvisats, dels vid den före detta brandövningsplatsen och dels vid dumpningsplatsen vid landningsbanans mitt.

Flygplatsens dricksvatten hämtas från brunnar på området. Dock har kolfilter på senare tid installerats, som sänker PFAS-halterna.

Enligt Niras är risken för negativ påverkan på människor som tillfälligt vistas vid de förorenade områdena liten.

Flygbasen ligger i anslutning till nationalälven Piteälven, men Niras bedömer att utspädningseffekten är så stor att risken för negativ påverkan på organismer och djur är liten.

– Det här är ungefär vad vi förväntat oss. Det ligger i linje med vad vi hittat på de andra ställena, säger Folke Borgh, jurist vid Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Läs mer: Larm om föroreningar på flygplats

Enligt experter inom miljömedicin har inte heller personal på flygbasen påverkats negativt.

– Det krävs att man dricker mycket stora mängder vatten under lång tid så sannolikheten är mycket liten, säger Borgh.

Någon teknik för att ta hand om PFAS finns inte ännu. Försvarsmakten följer tills vidare utvecklingen på samliga drabbade områden via ett kontrollprogram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström