Giftlarmen: Försvaret undersöker Vidselbasen

Gift från brandsläckningsskum har hittats vid F 21:s flottilj i Luleå och flygbas i Jokkmokk. Försvarsmakten väntar på svar från undersökningar på Vidselbasen.

15 februari 2018 21:10

– Vi har en pågående undersökning i Vidsel. Det finns inget färdigt resultat ännu, säger Folke Borgh, jurist vid Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Vidselbasen ligger i anslutning till Piteälven. Sannolikheten måste anses som betydande att det även där finns spår av poly- och perfluorerade ämnen (PFAS), i mark och grundvatten.

– Det är en liknande verksamhet som bedrivits där. Så ja, det finns en risk att vi hittar PFAS. Precis som varje kommun som ägnat sig åt att öva brandsläckning med skum kommer att hitta. I alla fall när de börjar ta tag i undersökningarna. Det verkar gå lite trögt med den saken, säger Borgh.

Läs mer: Larm om föroreningar på flygbas

Beträffande de halter av PFAS som upptäckts i mark, ytvatten och grundvatten vid flygbasen i Jokkmokk så är bedömningen att de är av betydligt lägre grad än det gift som spridit sig till grundvattnet i Lulnäsudden och drabbats fastighetsägarna där.

– Det är en helt annan dimension. Verksamheten har bedrivits mer sporadiskt på Jokkmokksbasen.

Spridningen är heller inte lika dramatisk vad gäller vattentäkter. Närmaste brunn finns i Själlarim, fem kilometer från basen. I Själlarimbäcken, som mynnar i Lilla Lule älv, har höga halter av PFAS upptäckts. Att vattnet i älven påverkas är inte troligt.

– När det blir en utspädning i större vattendrag så minskar ju halterna, konstaterar Borgh.

Försvarsmakten kommer att utvidga undersökningarna för att kartlägga spridningen från basen i Jokkmokk.

– Vi fortsätter att göra kontroller för att se hur spridningen ser ut. Men ännu finns ingen fungerande teknisk lösning för efterbehandling, vilket är ett problem, säger Folke Borg

Vid Lulnäsudden har Försvarsmakten sedan tidigare ett pågående kontrollprogram.

– Vi tar prover under året och följer vad som händer.

Kommunledningen i Jokkmokk följer Förvarsmaktens undersökningar med intresse.

– Jag visste inte om det här innan jag läste tidningen. Nu ser vi fram emot ett möte med Försvarsmakten för att få vidare information kopplat till dricksvatten och boende i närliggande områden, säger Robert Bernhardsson (S), kommunalråd i Jokkmokk.

Själlarim och Lenatorp ligger närmast när det gäller spridning via grundvattnet.

– Vi har ju en brunn här så det vore bra om de kom och gjorde tester, säger Kerstin Larsson, boende i Lenatorp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström