Larm om föroreningar från flygbas

Höga halter av PFAS har hittats i grund- och ytvatten vid Jokkmokks flygbas. PFAS har också hittats i två brunnar varifrån dricksvatten tas.

14 februari 2018 16:57

Försvarsmakten har anlitat ett oberoende konsultföretag som gjort en översiktlig undersökning av Jokkmokks flygbas för att se om jord och vatten är förorenat av PFAS, en grupp syntetiskt framställda kemikalier som bland annat används i brandsläckningsskum. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.

Förhöjda halter av PFAS har uppmätts i dricksvatten från två borrade brunnar på basområdet. Prov har tagits på dricksvatten från kranar i kök och ett toalettrum. Flera olika sorters PFAS hittades i vattnet. Halterna av PFAS-11 låg under 90 nanogram per liter som Livsmedelsverket har satt upp som gräns då åtgärder bör vidtas snarast. I den ena brunnen var den uppmätta halten PFAS-11 84 nanogram per liter och i den andra brunnen 11 nanogram per liter.

Undersökningen visar också att det finns höga halter av PFAS i grund- och ytvatten vid en uppställningsplats för brandfordon vid landningsbanan på flygbasen. Grundvattnet strömmar i nordöstlig riktning från platsen där proverna togs.

Spridning av PFAS bedöms ske till Jåttåmyran och till Själlarimbäcken, som mynnar i Lilla Luleälv. Själlarim ligger cirka fem kilometer ifrån uppställningsplatsen och där finns en brunn registrerad. Konsultföretaget rekommenderar att det tas prover på den enskilda vattentäkten (brunnen) i Själlarim.

Konsultföretaget Niras bedömer det sannolikt att det finns flera områden inom flygbasens område varifrån det sprids PFAS. Det innebär att det sker en kontinuerlig urlakning av föroreningarna till grundvattnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa