Saneringen pågår – ett år efter läckan

Miljöskandalen på F 21:s område har ännu inte fått något slut. Saneringen pågår fortfarande – över ett år sedan läckaget av flygfotogen upptäcktes.

27 september 2018 17:33

– Vi vet fortfarande inte hur mycket som läckt ut, säger Håkan Tano, regionchef vid Fortifikationsverket.

Halten flygfotogen som pumpas upp ur grundvattnet via ett antal mindre brunnar blir dock mindre och mindre.

– Jag bedömer att vi pumpat upp 700 kubikmeter flygbränsle hittills. Men när vi är klar vill jag inte spekulera i. För ett år sedan tippade jag att arbetet kunde ta ett år.

Läs mer: Notan för miljöskandalen

Läckaget upptäcktes sedan flottiljpersonalen känt fotogendoft från marken, en bit in på F 21:s område. Fem, sex små hål i en drivmedelsledningen har gjort att stora mängder flygbränsle läckt ut. Hur länge läckaget pågått är dock oklart.

– Det vi vet är att vi gjorde tryckprov tre år innan läckan upptäcktes och då var allting i ordning, säger Håkan Tano.

Någon spridning tror man fortfarande inte på.

– Flygfotogenet ligger i en avgränsad grundvattenbädd. Utbredningen är 60 meter ungefär. Efter hand som vi pumpar fylls bädden på från sidorna.

Läs mer: Små hål bakom jätteläckan

Tidigare uppgifter från boende på Lulnäset indikerade att flygbränslet kunde spridit sig dit men Försvarsmaktens mätningar visar att så inte är fallet, enligt Tano.

Kostnaden för saneringen kommer överstiga tio miljoner. Självrisken på Fortifikationsverkets försäkring hos Kammarkollegiet är på 1,8 miljoner.

Utsläppet åtalsanmäldes av Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), som är tillsynsmyndighet. När det gäller eventuella miljöåtal är dock väntetiden lång så ingenting har hänt ännu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström