Notan för miljöskandalen: 9 miljoner

Det omfattande läckaget av flygfotogen på F 21 är åtalsanmält. Notan för saneringsarbetet kan bli ungefär 9 miljoner kronor.

10 oktober 2017 17:34

Den bedömningen gör Håkan Tano, regionchef vid Fortifikationsverket.

– Sedan beror det på vilka efteråtgärder vi måste göra också, säger han.

Det förgiftade området ligger en bit in på flygflottiljens område. Två brunnar är upptagna i en gräsmatta.

En entreprenör tömmer dem två gånger per dag. Arbetet kostar försvarsmakten 170 000 i veckan. Hittills har det kostat cirka 2,5 miljoner.

– Jag gissar att vi måste hålla på ett år ungefär, säger Tano. 

Under gräsmattan och den närliggande parkeringen går den pipeline som läckt stora mängder flygfotogen under en lång tid, ända upp till tre år. Hittills har man fått upp 350 kubik (350 000 liter) flygbränsle.

– Tidigare har vi pumpat på i tufft tempo och fått upp mycket vatten. Nu pumpar vi lite långsammare för att få upp mer flygbränsle. Men halten flygfotogen har minskat. Jag tror man kan likna marken här under vid ett tefat. Bedömningen är att vi tömt det flygbränsle som finns just här under, och att det fylls på från sidorna, säger Tano.

Läs mer: "Det ser inte bra ut"

Pipelinen går mellan två cisterner. Läckan upptäcktes eftersom flygbränslet lägger sig ovanpå grundvattnet och därigenom tryckt upp genom marken och spridit en doft.

Hur har då dessa mängder flygfotogen kunnat försvinna utan att någon märkt det? Inga svar finns i dagsläget.

Fortifikationsverket är fastighet- och anläggningssägare, men det finns fler verksamhetsutövare. Fmlog distribuerar flygbränslet och F 21 använder det.

En åtalsanmälan är gjord av Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM, tidigare Generalläkaren), som är tillsynsmyndighet.

– Eftersom läckaget skett under längre tid och att det är möjligt att det brustit i egenkontrollen finns det misstanke om att brott kan vara begått, säger Lena Orbelius, avdelningschef.

Åklagarmyndigheten har begärt kompletterande uppgifter.

– Vi fick larmet från Fortifikationsverket i maj. Då meddelade vi även ett föreläggande om att de ska vidta åtgärder, pumpa upp flygbränslet och säkerställa att det inte sprids. Samt att fortlöpande lämna rapporter till oss, säger Lena Orbelius.

Lena Orbelius kan ännu inte uttala sig om hur allvarligt läckaget är.

– Genom avgränsprovtagning har man konstaterat att utsläppet spridit sig inom ett begränsat område men marklager kan vara olika och det är för tidigt att uttala sig om det. Sådana här ärenden följer man upp under många år med provtagningar av grundvattnet via rör. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström