Hål små som knappnålshuvuden gav upphov till jätteläcka

500 kubikmeter flygfotogen. Så mycket har hittills pumpats upp ur marken på F21 sedan en drivmedelsledning i marken sprungit läck.

3 februari 2018 13:05

Läckan upptäcktes i början på maj förra året, det var personal vid flygflottiljen som hade känt lukt av drivmedel. En handfull hål grävdes upp. Hål som omgående fylldes upp av flygbränsle.

Sedan dess har saneringsarbetet pågått. Enligt P4 Radio Norrbotten kan det röra sig om upp emot en miljon liter (1 000 kubikmeter) bränsle som läckt ut.

– Det vi har tagit upp i dag är 500 kubikmeter lite drygt, sedan hur mycket som finns kvar det vet jag inte, det är bara spekulationer, säger Håkan Tano, regionchef för Fortifikationsverket som ansvarar för fastigheterna.

Håkan Tano vågar inte uttala sig med säkerhet om hur länge som saneringsarbetet kommer att pågå.

– Det vet jag inte. Vid ett svagt tillfälle för ett halvår sedan har jag sagt att det tar ett år. Sakta men säkert minskar mängden vi får upp, men hur mycket det är kvar vet jag inte, säger Håkan Tano.

Läckan beror på att en drivmedelsledning i marken börjat läcka. Ledningen kontrolleras vart sjätte år, den provtrycks för att man ska upptäcka eventuella läckor.

– I höstas var det drygt tre år sedan vi kontrollerade den, säger Håkan Tano.

– Jag har svårt att tro att den här läckt i tre år, med hänsyn till utbredningen, tillägger han.

Läckaget härrör från fem-sex små hål i ledningen. Hålen är stora som knappnålshuvuden.

Håkan Tano säger att kostnaden för saneringen av läckaget går på försäkringen hos Kammarkollegiet. En försäkring som dock har en självrisk på 1,8 miljoner kronor.

I samband med att Försvarsmakten tar prover på vattnet från ett tiotal brunnar på Lulnäset har spår av drivmedel upptäckts i en av brunnarna. Provtagningarna genomförs för att kontrollera halterna av PFAS i brunnsvattnet. Prover tas två gånger om året.

– I det här fallet har vi hittat mycket små spår av drivmedel i en av brunnarna, säger Folke Borgh, jurist på Försvarsmaktens miljöprövningsenhete.

Det går inte att säga vad för slags drivmedel det rör sig om, eftersom mängden är för liten.

Enligt Folke Borgh går det inte att uttala sig om källan.

– Det kan vi inte göra i dag. Drivmedel hanteras och finns ju lite varstans, det är välkänt, säger Folke Borgh.

Håkan Tano säger att inget tyder på att läckaget på F21 har spridit sig.

– Vi har inte sett några indikationer att läckaget har dragit iväg någonstans. Om det skulle göra så är den troliga riktningen österut, ut mot banan istället. Det har att göra med hur grundvattenströmmarna går, säger Håkan Tano.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Isaksson

Ämnen du kan följa