Så förändras Luleås tandvård

Kliniker kan läggas ned och patienterna ska kunna boka sina tider på webben. Det är några av nyheterna som är att vänta när regionen förändrar folktandvården i Luleå.

29 januari 2019 13:54

Vi har tidigare rapporterat om att folktandvården utreder att eventuellt lägga ned några av klinikerna på Porsön, Bergnäset, Örnäset eller i Gammelstad för att koncentrera verksamhet till tandvårdscentralen i Norra hamn. Arbetet närmar sig sitt slut och folktandvårdens divisionschef Tomas Josefsson hoppas att politikerna ska kunna fatta ett beslut under våren. Han vill inte säga åt vilket håll utredningen lutar i nuläget.

– Jag väntar med att kommentera tills vi lagt fram allt för politiken, säger Josefsson.

Läs mer: Käftsmällen: Folktandvården kan stänga kliniker

Läs mer: Regionen utreder megaklinik

Samtidigt förbereder regionen för att införa ett nytt arbetssätt, som ska testas på tandvårdscentralen redan före en eventuell fusion. Förebild är det finländska konceptet "megakliniken", som använts i Finland sedan 2010.

– Det har varit väldigt lyckat och borde fungera här också, säger Josefsson.

Modellen går ut på att patienterna själva bokar sina besök på webben, med ungefärlig starttid, och att kliniken skickar ett sms med exakt tid strax före besöket. Patienten reserverar inte heller en specifik tandläkare- eller hygienist, utan får sin undersökning eller behandling av den som blir ledig först. Alla personalkategorier ska vara tillgängliga så att de behov som uppstår ska kunna tillgodoses.

Arbetssättet ska göra besöken mer effektiva och förbättra genomströmningen av patienter, så att fler hinner få vård.

– Patienten är på kliniken så länge den behöver. Man slipper spilltid mellan behandlingar och behöver inte boka om patienterna. Man kan göra dem klara på ett eller några få besök, säger Elin Lundgren som är verksamhetschef för folktandvården i Luleå.

Megakliniken ägs numer av bolaget Hygga, som har rättigheterna till datasystemet Hygga flow som möjliggör arbetssättet. Systemet bygger på artificiell intelligens och ska utvecklas i takt med att det används. Region Norrbotten har gjort en direktupphandling och köpt licens till systemet. Enligt Tomas Josefsson kostar det runt 500 000 kronor.

Testverksamheten på tandvårdscentralen inleds den 4 mars. Modellen används av en privat klinik i Stockholm, men Norrbotten blir den första regionen som inför den.

Pilotprojektet kommer att pågå i ungefär ett år. Blir försöken framgångsrika kan konceptet spridas på bred front i länet.

– Vi kommer ta ställning löpande, säger Josefsson.

Han har stark tro på "folktandvården direkt", som den nya modellen kallas internt. Josefsson tror att den kommer att bidra till såväl förbättrad tillgänglighet som mer frihet för patienterna, som får större möjlighet att välja när de vill besöka tandvården.

– Man får kontroll över när man ska gå till tandläkaren. Det är så folk vill ha det i dag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson