Käftsmällen: Folktandvården kan stänga kliniker

Folktandvården på Bergnäset och i Gammelstad kan läggas ned. I stället kan verksamheterna flytta in hos tandvårdscentralen i centrala Luleå.

29 november 2018 10:55

Fem kliniker kan bli tre när folktandvården i Luleå vill centralisera sin verksamhet. Mottagningarna på Porsön och Örnäset blir kvar, men förslaget från tjänstemännen är att avveckla i Gammelstad och på Bergnäset och låta personalen och patienterna flytta till tandvårdscentralen i norra hamn.

– Vi ser många fördelar med att flytta ihop de mindre klinikerna till en större, säger Elin Lundgren som är verksamhetschef för folktandvården i Luleå.

Läs mer: Så kan tandvården förändras

Läs mer: Vändningen: Gammelstads tandklinik blir kvar

När Pöyry, som har sina lokaler ovanför tandvårdscentralen, flyttar ut från byggnaden på Skeppsbrogatan vid årsskiftet blir de två våningsplanen ovanför tandvårdscentralen lediga. Nu vill Region Norrbotten hyra utrymmet för att få plats dels med verksamheten som flyttas från Gammelstad och Bergnäset, men även med den nya specialiteten orofacial medicin som går ut på att ta hand om multisjuka.

– Vi är trångbodda som det är redan i dag. Vi ser även andra samordningsvinster, som att vi skulle kunna få mindre lokalyta och större chans att handleda nya kollegor.

Ärendet kommer att tas upp i regionstyrelsen den 5 december. Förslaget från tjänstemännen handlar om att ge regiondirektören i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys av vad en fusion av tandvårdsklinikerna skulle innebära. I uppdraget ingår också att göra en översyn av folktandvårdens struktur i övriga länet.

I beslutsunderlaget pekar tjänstemännen på att en sammanslagning av mottagningarna skulle ge en besparing på 2,5 miljoner kronor per år från 2021. De anser också att en större enhet skulle öka möjligheterna att handleda nya medarbetare och att det är lättare att täcka upp för vakanser och sjukdomar på en stor klinik.

– Det blir mindre sårbart. På en liten klinik är det svårare att stuva om patienterna.

Folktandvården i Luleå har i dagsläget stora rekryterings- och tillgänglighetsproblem och tar till exempel inte alls emot nya vuxna patienter, annat än i akuta fall.

– Vi hoppas att vi ska kunna ta hand om nya kollegor bättre, så de känner sig trygga i sin yrkesroll och kan komma i gång och behandla patienter.

Om klinikerna i Gammelstad och på Bergnäset läggs ned måste patienterna åka till centrala Luleå. Något som tidigare drabbat till exempel patienter från Råneå, där folktandvården lagt ned sin verksamhet.

– De fick längre än vad till exempel Gammelstads- och Sunderbyborna kommer få in till stan. Men det är inte vårt beslut, det är politikernas. Vi ser många fördelar.

Elin Lundgren tror att förändringarna kan bli verklighet tidigast 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson