Förslaget stoppas - Regionen utreder nu Megaklinik

På onsdagen var det tänkt att ett beslut skulle tas om nedläggning av tandvårdsklinikerna på Bergnäset och Gammelstad. Beslutet uteblev och i ställer startades en ny utredning som bygget på Megaklinikens koncept.

5 december 2018 18:45

Norrbottens Media har tidigare rapporterat om att folktandvården på Bergnäset och i Gammelstad kan komma att läggas ned för att i stället flytta verksamheterna till tandvårdscentralen i centrala Luleå. Förslaget skulle klubbas underonsdagens regionstyrelsemöte.

När mötet öppnades drogs det rejält i handbromsen.

– Vi lade fram ett nytt förslag, säger regiorådet Anders Öberg och fortsätter:

– Vi vill inte peka ut Gammelstad och Bergnäset utan alla Luleås tandvårdskliniker.

Anders Öberg och hans kollegor startar nu en ny risk och konsekvensanalys för förändringar av folktandvården i Luleå. Det ska finnas möjliga att både avveckla och utveckla samtliga kliniker för att säkra kvalité.

Nu har uppdraget gått till regiondirektören Veronika Sundström att utreda möjligheten att etablera en helt ny klinik som bygger på ”Megaklinikens” koncept i Luleå, något som med framgång har testats i Finland.

I det östra grannlandet får besökaren bokar själva tider via webben eller telefon och får slutföra sin behandling vid ett besök med alla kompetenser som samverkar runt tandläkarstolen, är tanken.

– Det här skapar mer utrymme för behoven, säger Anders Öberg.

Nya förslaget fick bifall av samtliga utom Liberalernas Jens Sundström.

– Det kanske finns andra vägar att lösa det här, säger sjukvårdspartiets Kenneth Backgård som nu ärver frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Lundqvist