Damberg har en smartare politik än Svantesson

Socialdemokraterna vill bedriva en mer aktiv jobb- och konjunkturpolitik.

Mikael Damberg (till höger på bilden) har presenterat sitt och Socialdemokraternas alternativ till finansminister Elisabeth Svantessons och högerregeringens statsbudget.

Mikael Damberg (till höger på bilden) har presenterat sitt och Socialdemokraternas alternativ till finansminister Elisabeth Svantessons och högerregeringens statsbudget.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Ledarbloggen2022-11-23 18:33

Under onsdagen presenterade tidigare finansministern Mikael Damberg sitt och Socialdemokraternas alternativ till regeringens budget för 2023. Det rymmer en betydligt smartare och mer aktiv politik för att möta konjunkturnedgången och den stigande arbetslösheten som väntar under kommande år.

Som tidigare påpekats på NSD:s ledarsida vill S höja de generella statsbidragen till kommuner och regioner dubbelt så mycket som regeringen, vilket motverkar besparingar och personalnedskärningar som riskerar att förstärka konjunkturnedgången och förvärra läget på arbetsmarknaden.

Vidare föreslår S 1,5 miljarder kr mer till arbetsmarknadsåtgärder och 20 000 fler platser inom vuxenutbildningen än regeringen, vilket gör det möjligt att skapa fler vettiga alternativ för de människor som kommer att förlora sina jobb under det kommande året.

Till detta ska läggas att partiet vill höja barnbidraget med 200 kronor per barn under januari, februari och mars nästa år – en stimulans för att upprätthålla köpkraften och motverka den ekonomiska nedgången.

Satsningarna finansieras genom att Socialdemokraterna inte höjer den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt på det sätt som regeringen gör. Det betyder att de högst avlönade får betala något högre inkomstskatt än med högerbudgeten. Men det betyder å andra sidan att det skapas ett budgetutrymme – enligt Damberg på ungefär 12,9 miljarder kr – som kan användas för insatser för att hålla nere arbetslösheten och mildra de sociala konsekvenserna av konjunkturnedgången.

Därmed tydliggörs även den ideologiska skiljelinjen mellan högerbudgeten och S-förslaget. För S är det viktigare att värna jobben och välfärden än att sänka skatten för höginkomsttagarna, vilket också rimmar väl med vad partiet sa och utlovade under valrörelsen.

"Det är en budget att lita på", som Damberg själv uttrycker saken med en tydlig blinkning till högerpartiernas många löftessvek efter valet.