Vill inte utreda föroreningarna de orsakat

Bodens kommun kräver att Region Norrbotten undersöker föroreningarna efter den gamla kemtvätten i Boden. Regionen överklagar.

14 juni 2017 05:00

Idag drivs verksamheten vid tvätten av Textilia.

Läs mer: Region Norrbotten måste utreda föroreningar

Läs mer: Oenighet om gamla miljösynder

Det har inte bedrivits kemtvätt på fastigheten sedan landstinget sålde verksamhet. Området är förorenat av perkloretylen, PCE. Det finns hälsorisker och långtidseffekter främst vid inandning.

Man vet inte om eller hur långt föroreningen har spridit sig. Därför har miljö- och byggnämnden initierat ett ärende. Nämnden beslutade att ålägga Region Norrbotten av vid det förorenade området genomföra miljötekniska markundersökningar. Syftet är att utreda spridningen av föroreningarna. Utredningen ska innehålla undersökning och kartläggning av föroreningssituationen. Regionen måste också utreda spridningen och förutsättningarna för spridning.

Region Nord har överklagat kommunens föreläggande, men begärt anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet. Det har de fått.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa