Regionen åläggs undersöka förorening

De trodde att de betalat bort sitt miljörättsliga ansvar. Nu kräver Bodens kommun att Region Norrbotten undersöker föroreningarna efter den gamla kemtvätten.

3 maj 2017 11:55

Idag drivs verksamheten vid tvätten av Textilia.

Läs mer: Oenighet om gamla synder

Det har inte bedrivits kemtvätt på fastigheten sedan landstinget sålde verksamhet. När den övergick till Tvättman, nu Berendsen, så kom parterna överens om att landstinget skulle betala drygt 1,8 miljon kronor. Därigenom skulle Tvättman överta allt ansvar för såväl kända som okända markföroreningar. Men man kan inte friskriva sig sitt miljörättsliga ansvar genom att betala bort ansvaret.

Området är förorenat av perkloretylen, PCE. Det finns hälsorisker och långtidseffekter främst vid inandning.

Man vet inte om eller hur långt föroreningen har spridit sig. Därför har miljö- och byggnämnden initierat ett ärende. I veckan beslutade nämnden att ålägga Region Norrbotten av vid det förorenade området genomföra miljötekniska markundersökningar. Syftet är att utreda spridningen av föroreningarna. Utredningen ska innehålla undersökning och kartläggning av föroreningssituationen. Regionen måste också utreda spridningen och förutsättningarna för spridning.

– Vi vet att det är föroreningar där den här tanken har stått medan landstinget hade verksamhet där. Vi förlägger dem att göra en undersökning och det är för att de hade verksamhet när det var kemtvätt. Det är inte kemtvätt idag och därför har vi lagt det på landstinget. Vi anser att de är ansvariga för föroreningen, säger Lars Nilsson, ordförande (S).

Innan regionen börjar provtagningen måste den lämna in en plan för det arbetet till miljö- och byggnämnden. Den ska godkänna planen och senast ett halvår därefter vill nämnden ha resultatet på sitt bord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!