Miljöminister besökte Luleå hamn – och imponerades

Projekt Malmporten – muddringen av farlederna – kan försenas och bli uppemot 600 miljoner kronor dyrare, efter Naturvårdsverkets negativa yttrande. "Horribelt", tyckte kommunalråd Niklas Nordström som nobbade miljöministern när hon besökte Luleå hamn.

– Olika myndigheter har olika uppgifter, svarar miljöpartisten Karolina Skog.

25 oktober 2017 19:46

Luleå hamns vd Henrik Vuorinen fick vid gårdagens ministerbesök möjlighet att övertyga miljöpartisten Karolina Skog om de klimatmässiga fördelarna med Projekt Malmporten (se faktaruta).

Läs mer: Luleå hamn: "Vi är glada i dag"

– Genom att kunna ta in större båtar som kan lasta mer, får vi mindre utsläpp per fraktat ton gods. Vi pratar om 40 procents reduktion i utsläppen. Dessutom blir detta 40 procent billigare än nuvarande fraktkostnader, säger Vuorinen.

Och miljöministern ser positivt på projektet i sin helhet.

– Ljuv musik i mina öron. Att föra över fler godstransporter från väg till sjö är en viktig pusselbit i att ställa om till helt fossilfritt i framtiden, säger Karolina Skog.

Men planerna för Malmporten drabbades av ett bakslag när Naturvårdsverket i september gav sitt negativa yttrande i den pågående överklagningsprocessen.

Niklas Nordström har tidigare gått till attack mot de långsamma miljöprövningarna.

– Horribelt att statliga myndigheter överklagar varandras beslut. Jag förstår det inte, sa Nordström till Norrbottens Media.

Läs mer: Niklas Nordström rasar: "Horribelt"

Men miljöministern har ingen förståelse för frustrationen hos kommunalrådet, som för övrigt inte närvarade vid hennes Luleåbesök.

– Olika myndigheter har olika uppgifter. En av dem är att se till att miljötillstånden följer lagen, vilket Naturvårdsverket har hand om.

Naturvårdsverket är inte kritiska till Projekt Malmporten i sig, utan bara gällande hur de giftiga muddringsmassorna ska dumpas.

Enligt Henrik Vuorinen handlar det om maximalt "600 000 ton" förorenad lera av den totala mängden muddringsmassor på 21,5 miljoner ton.

– Stora volymer i sig. Att dumpa muddringsmassorna på redan befintliga landområden är inget alternativ, säger Vuorinen.

I stället vill Havs- och vattenmyndigheten, precis som Naturvårdsverket, att muddringsmassorna dumpas i det kommande nya hamnområdet – vilket skulle drabba projektet såväl kostnadsmässigt som ur tidshänsyn.

– En fördyring motsvarande 200 miljoner kronor och en förlängning av projekttiden med ungefär ett år. Inte optimalt, säger hamn-vd:n.

Men miljöministern har ingen egen ståndpunkt gällande muddringslösningen.

– Jag kommenterar aldrig pågående tillståndsprocesser.

Karloina Skog var för övrigt glad över att Luleå hamn ansökte om medel via regeringens reform Klimatklivet.

– Vi fick pengar för att installera fjärrvärme till våra båtar i hamn, i stället för att förbränna en massa kubikmeter diesel. Ett fåtal hamnar i Norden som gör detta, säger Henrik Vuorinen.

Luleå hamn har fått hälften av investeringen - cirka en miljon kronor - i statligt stöd för fjärrvärmesatsningen.

– Jättebra, smart initiativ med en tydlig klimatnytta, säger Karolina Skog.

Fakta/Projekt Malmporten

Projekt Malmporten – ett samarbete mellan Luleå hamn, Luleå kommun, Trafikverket, Sjöfartsverket och LKAB – innebär en utbyggnad av malmhamnen och förbättringar av farleden.

Fartyg med ett djupgående på upp till 15 meter kommer att kunna trafikera hamnen, vilket innebär att ett fartyg kan transportera 160 000 ton istället för dagens 55 000 ton.

Mark- och miljödomstolen har tidigare beviljats miljötillstånd att dumpa 21,5 miljoner kubikmeter delvis förorenade muddringsmassor i havet i samband med Projekt Malmporten.

Men Naturvårdsverket sa nej och ställde sig bakom Havs- och vattenmyndighetens tidigare överklagande, som ska upp till förhandling i Mark- och miljööverdomstolen i början av nästa år.

Samtidigt vill Trafikverket satsa 1,3 miljarder kronor på jätteprojektet i sitt infrastrukturförslag.

Källa: Norrbottens Media

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa