Klart för start av årets siklöjefiske

Efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutat om ett tak på 700 ton i årets siklöjefiske.

12 september 2019 20:09

Tidigare i år gick SLU ut med förslaget om att noll ton siklöja skulle få fångas. Men nu står det klart att årets rådgivning från SLU visar att beståndet är något större än genomsnittet för de tre senaste decennierna men att de senaste åren visar en negativ trend. Rådgivningen visar också att vikaresälens konsumtion avsevärt påverkar siklöjebeståndet vilket påverkar fisket efter siklöja. Men på kort sikt är det möjligt att bedriva ett fiske utan att riskera beståndets hållbarhet, uppger HaV i ett pressmeddelande.

Läs mer: Förslaget: Noll ton siklöja får fångas

– Mot bakgrund av årets biologiska rådgivning bedömer HaV att det i år kan tillåtas ett begränsat fiske som är noga kontrollerat för att säkerställa beståndets bärkraft framöver och som i relation till beståndets storlek motsvarar förra årets fiskenivå, säger Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten.

Utöver detta infiskningstak så har fiskets organisationer inom ramen för samförvaltningen beslutat att senarelägga starten för årets fiske samt att fiska färre timmar per dag än vad som är tillåtet enligt bestämmelserna.

Läs mer: "Vi skulle ha samlat oss för länge sedan"

Årets trålfiske efter siklöja startar söndagen den 29 september och bedrivs fram till den 31 oktober eller till dess att HaV stoppar fisket när den totala fångsten uppgår till 700 ton.

Siklöjan lever i stim och på sommaren är den spridd över större områden i främst Bottenviken men på hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka. Liksom för många andra fiskarter påverkas beståndets tillväxt starkt av tillgången till föda och av klimatfaktorer, vilket innebär att utvecklingen av beståndet varierar mycket från år till år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Norlin