Turbulensen är besvärande för arbetarrörelsen

Turbulensen på Sunderby folkhögskola är besvärande för arbetarrörelsen i allmänhet och i synnerhet för huvudmännen ABF, LO och Unga Örnar.
Turbulensen på Sunderby folkhögskola är besvärande för arbetarrörelsen i allmänhet och i synnerhet för huvudmännen ABF, LO och Unga Örnar.

Nu krävs en extraordinär insats från ABF, LO och Unga Örnar.

Ledarbloggen 9 september 2023 08:01

För några år sedan rapporterade NSD om personalmissnöje och arbetsmiljöproblem vid Sunderby folkhögskola som ligger mittemellan Luleå och Boden.

Under en period har det emellertid varit lugnt. Det kändes som att det blivit arbetsro vid den arbetarrörelseägda skolan. (Huvudmän är LO, ABF samt Unga Örnar.)

Men tydligen har det jäst av motsättningar under ytan. Idag rapporterar NSD om ny turbulens vid Sunderby folkhögskola. Rektorn Madelene Hansson är arbetsbefriad under en pågående arbetsmiljöutredning och skolans styrelseordförande Christian Lindgren har avgått efter ett extrainkallat styrelsemöte.

Vad som är rätt och fel i denna härva är omöjligt att säga för en utomstående betraktare. En pannkaka har alltid två sidor, som Lindgren själv uttrycker saken i NSD. Men ett är i alla fall säkert: Denna pannkaka smakar illa och är djupt besvärande för arbetarrörelsen i allmänhet och i synnerhet för de tre huvudmännen.

Det gagnar inte arbetarrörelsen att verksamheten vid Sunderby folkhögskola ständigt förknippas med infekterade konflikter – i synnerhet inte i ett läge när det finns starka krafter på högerkanten som vill rusta ned all folkbildning.

Högerregeringens statsbudget för 2023 innehöll en kraftig minskning av de statliga anslagen till folkbildningen. Hela 572 miljoner kr skalades bort. För Sunderby folkhögskola innebär det ett tapp på minst 3,6 miljoner kr i år.

Därför behöver Sunderby folkhögskola, liksom landets övriga 153 folkhögskolor, samla ihop sig och beskriva betydelsen av sin verksamhet. Kurserna för flyktingar, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och annat som görs för att ge människor ett bättre liv. Om de tusentals människor som varje år får en ny- eller omstart tack vare en folkhögskoleutbildning.

Det håller inte att en massa kraft och energi förbrukas på gamla surdegar och internt parlamenterande. Det ger tyvärr bara vatten på kvarn till dem till höger som beskriver folkhögskolorna som "en obsolet företeelse" som inte har någon plats i det moderna samhället.

Därför behöver ABF, LO och Unga Örnar i Norrbotten – och på riksnivå – nu ta sitt ansvar och göra en extraordinär insats för att lösa problemen i Sunderbyn. 

Det är djupt oroande när det mesta av rapporterna från en arbetarrörelseägd folkhögskola bara kretsar kring personal- och arbetsmiljöproblem – inte om nyttan med folkbildning.

Ämnen du kan följa