Nu finns det en SSU-klubb även i Haparanda

Efter nystarten i Haparanda finns det SSU-klubbar i sju av länets fjorton kommuner.

Ledarbloggen 23 juni 2022 13:01

Tidigare i år träffade jag SSU-distriktets ordförande Samuel Pettersson och ombudsmannen Oskar Leinonen. De berättade om sitt arbete för att engagera fler ungdomar i det socialdemokratiska ungdomsförbundet och om de då nya SSU-klubbarna i Gällivare och Älvsbyn.

Häromveckan kom dessutom besked om att det sker en nystart av SSU-verksamheten i Haparanda. Det betyder att det nu finns SSU-klubbar i sju av länets fjorton kommuner – Luleå, Piteå, Kiruna, Kalix, Gällivare, Älvsbyn och Haparanda.

Enligt Pettersson och Leinonen finns det även goda förutsättningar att det snart blir en ny SSU-klubb även i Boden. Det finns redan ett 30-tal medlemmar i kommunen men de har ännu inte fått en styrelse på plats.

De nya klubbarna och medlemstillströmningen bådar gott för SSU och socialdemokratin men också för politiken i sin helhet. Många politiska församlingar börjar bli ålderstigna. Det behövs nya generationer som engagerar sig och är beredda att axla de viktiga förtroendeuppdragen.

Men det skulle onekligen underlätta för SSU och andra politiska ungdomsförbund om det blev lättare för dem att komma i kontakt med ungdomarna på högstadie- och gymnasieskolorna i Norrbotten.

Pettersson och Leinonen har vittnar om att ungdomsförbunden har stora svårigheter att komma in på skolorna. Många skolledare sätter stopp för politiska besök.

"Det är ett demokratiskt problem. Vi vet ju redan att allt färre engagerar sig politiskt i Sverige. Hur ska vi kunna få bra politiker i framtiden om vi inte kan erbjuda ungdomar kontakt med politiken och möjlighet att organisera sig?", undrade Leinonen i NSD 7 april.

Det finns skäl för alla skolledare och lokala skolpolitiker att lyssna och ta till sig kritiken. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag för att ge kunskap om demokratin och yttrandefriheten, om hur det politiska systemet fungerar och vad de olika partierna står för.

Självfallet ska skolorna själva stå för all undervisning. Men det skadar inte att undervisningen kompletteras med besök från riksdagspartiernas ungdomsförbund – att eleverna får möta politiskt engagerade ungdomar, som själva berättar om sina partiers idéer och värderingar.

Rimligen har det ett demokratiskt värde att fler ungdomar på det sättet får en direktkontakt med partierna och att fler upptäcker att politiker inte är en sorts exotiska djur utan faktiskt vanliga människor av kött och blod. 


Ämnen du kan följa