Nio ledarskribenter besökte Bryssel

Den svenska EU-representationen i Bryssel hade gjort ett gediget program.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) fick möta gänget med ledarskribenter och politiska redaktörer i ett sammanträdesrum hos den svenska representationen på Square de Meeûs i Bryssel.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) fick möta gänget med ledarskribenter och politiska redaktörer i ett sammanträdesrum hos den svenska representationen på Square de Meeûs i Bryssel.

Foto: Simon Axelsson

Ledarbloggen2023-05-26 15:01

21-23/5 arrangerade Europeiska unionens råd och Sveriges EU-representation i Bryssel en studieresa för en grupp politiska redaktörer och ledarskribenter som en del av Sveriges ordförandehalvår i EU under perioden 1/1-30/6.

Representationen hade gjort ett gediget program med massor av matnyttig information.

Jag och övriga fick möjlighet att höra vad som sades under ministerrådsmötena, samtala med representanter för olika EU-institutioner samt besöka den svenska representationen på Square de Meeûs.

Vi träffade bland på många andra EU-ambassadören Lars Danielsson, EU-kommissionären Ylva Johansson samt justitieminister Gunnar Strömmer (M) som deltog vid en av veckans många ministersammankomster i Bryssel.

Dessutom hann vi med några så kallade ”doorsteps” med utrikesminister Tobias Billström (M), näringsminister Ebba Busch (KD), försvarsminister Pål Jonsson (M) och utbildningsminister Mats Persson (L) inför deras respektive sammanträden med sina europeiska kollegor.

På resan deltog förutom jag själv, Alex Voronov, Liberala Nyhetsbyrån, Andreas Gustavsson, ETC, Heidi Avellan, Sydsvenskan, Jakob Styrenius, Norrköpings Tidningar, Mattias Karlsson, Hallandsposten, Max Hjelm, Vestmanlands läns tidning, Sakine Madon, Upsala Nya Tidning, samt Tobias Wikström, Dagens Industri.

ledarsidan i dagens NSD skriver jag om en del av besluten på veckans ministerrådsmöten och hur de påverkar liv och näringsliv i Norrbotten. Till exempel är EU:s "critical raw material act" högintressant för gruvnäringen i länet.

Ledarskribenterna fick möjlighet att följa flera så kallade "doorsteps" med ministrarna inför mötena i Europa Building på rue de la Loi 165 i Bryssel. Här är det utrikesminister Tobias Billström (M) som talar inför journalistuppbådet.
Ledarskribenterna fick möjlighet att följa flera så kallade "doorsteps" med ministrarna inför mötena i Europa Building på rue de la Loi 165 i Bryssel. Här är det utrikesminister Tobias Billström (M) som talar inför journalistuppbådet.