Ministern knackade dörr i Kalix

Handelsministern har en del positivt att tala om i mötet med väljarna i Kalix och andra delar av landet.

Ledarbloggen 17 juni 2022 08:34

Under torsdagskvällen fick en del kalixbor ett oväntat besök. Handelsminister Anna Hallberg (S) knackade dörr tillsammans med ett gäng lokala partiarbetare.

Hallberg är inte regeringens mest kända eller högprofilerade statsråd. Men hon har en nyckelroll i regeringsarbetet. För ett litet och exportberoende land som Sverige är handelspolitiken av helt avgörande betydelse för jobb, välfärd och ekonomisk utveckling.

Handelsministern har också en del positivt att tala om i mötet med väljarna i Kalix och andra delar av landet.

Jag träffade henne själv i slutet av november under kristallkronorna i Arvfurstens palats i Stockholm där Utrikesdepartementet huserar sedan mer än hundra år tillbaka. Då kunde hon berätta om en remarkabel tillväxt för svensk export.

"Sedan regeringsskiftet 2014 har det blivit 156 000  fler arbetstillfällen i exportindustrin. Det är mer än hälften av hela sysselsättningsökningen under samma period", sa Hallberg.

Hon reagerade också starkt mot dem på högerkanten som framställer regeringen som tillväxtfientlig – till exempel PM Nilsson, politisk redaktör för Dagens Industri, som i en ledare 14 november beskrev en S-ledd regering som värsta hotet mot näringslivet, marknadsekonomin och den liberala demokratin.

Hallberg, som själv har en lång och gedigen bakgrund i svenskt näringsliv, invänder med skärpa mot den sortens skräckpropaganda. 

"Jag kan inte tänka mig en regering som har en mer tillväxtorienterad politik. Inriktningen är att skapa jobb i hela landet för att på sätt kunna bygga ett socialt starkt samhälle", sa hon.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv och exporten är helt enkelt förutsättningen för att kunna bedriva socialdemokratisk välfärdspolitik. När det går bra för exportindustrin så blir det helt enkelt mer pengar till förskolor, äldreboenden, hälsocentraler och sociala trygghetssystem.

I vårt samtal i Arvfurstens palats underströk Hallberg att ett sådant samhälle – med starka sociala skyddsnät och en väl fungerande offentlig sektor – dessutom är bra för tillväxten i Sverige. 

Det har till exempel gjort facket i Sverige mer positivt till frihandel, omställning och ny teknik än löntagarorganisationerna i USA och vissa EU-länder. Det finns en trygghet för arbetare och tjänstemän när arbetsmarknaden förändras.

"Det är också förklaringen till den gröna nyindustrialisering vi nu ser i norra Sverige. Den svenska modellen gör oss modigare och mer innovativa", sa Hallberg och påminde om att Sverige numera rankas som det mest innovativa landet i EU.

Med andra ord: Trygga människor vågar mer. Bra social infrastruktur är också till nytta för företagsamheten i riket.

Vi vet dessutom att vi lever i en värld där arbetsmarknaden och näringslivet ständigt förändras. Digitalisering, automatisering, robotisering och teknikutveckling påverkar arbetslivet. Och det går allt snabbare.

Partipolitiskt obundna TCO (Tjänstemännens centralorganisation) visar i en färsk rapport att 20 procent av alla jobb omsätts varje år. 500 000 gamla arbetstillfällen försvinner i Sverige. Lika många nya tillkommer. Per år!

Därför behövs "broar" till de nya jobben – i form av A-kassa, arbetsmarknadsutbildning och omställningsstöd – när det sker omstruktureringar och stora förändringar. En period av arbetslöshet ska inte, som i USA, behöva leda till en personlig katastrof och att människor behöver gå från hus och hem. Det gynnar varken folk, företag eller samhällsekonomin.

Det är också mot den bakgrunden man ska se det nya omställningsstudiestödet och Socialdemokraternas vallöfte om att stärka A-kassan.

Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för arbetare, tjänstemän och hela det svenska samhället att möta allt som just nu sker på svensk arbetsmarknad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa