Ledarsidans krav blir verklighet

Trafikverket får i uppdrag att lägga särskilt fokus på expansionen och infrastrukturbehoven i norra Sverige.

Det har betydelse för hela Sverige att malmtransporterna fungerar.

Det har betydelse för hela Sverige att malmtransporterna fungerar.

Foto: G. Rúnar Gudmundsson

Ledarbloggen2023-03-31 11:11

"Trafikverket borde få ett snabbt och tydligt uppdrag från regeringen att öka takten och tidigarelägga alla redan beslutade infrastrukturinvesteringar i norra Sverige", skrev jag på ledarplats i NSD 14 mars.

Nu blir kravet verklighet, vilket är mycket välkommet.

Under gårdagen meddelade infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) att han och regeringen gett Trafikverket i uppdrag att gå igenom projekten i den nationella infrastrukturplanen för att se om det går att skynda på dem. 

Särskilt fokus ligger på expansionen i norr, skriver Dagens Industri.

"Man ska undersöka vilka möjligheter som finns till medfinansiering och genom förskottering skynda på ett genomförande av de här åtgärderna", sa Carlson när han under fredagen besökte Järnvägsforum Norr som konfererade i Kulturens hus i Luleå.

Trafikverket ska meddela resultaten till regeringen senast 15 september i år, vilket får betraktas som skyndsamt i sammanhanget.

Det gäller också att allt sker snabbt. Näringslivet – LKAB, SSAB, H2 Green Steel, Northvolt, Kaunis Iron och andra – investerar redan för fulla muggar i regionen, vilket innebär kraftigt ökade behov av godstransporter.

Därför behöver det satsas på såväl Norrbotniabanan som Malmbanan och annan infrastruktur. Det behövs järnvägar, vägar, hamnar med mera för att det som produceras i norra Sverige ska kunna exporteras och fraktas till kunderna i stora vida världen. 

Om det inte funkar – om det finns flaskhalsar i transportnätet och andra brister i infrastrukturen – riskerar Sverige att gå miste om både jobb och exportinkomster, vilket är negativt för oss alla. 

Det som är bra för LKAB  och Norrbotten är helt enkelt bra för hela Sverige. Malmtågen gör att Sverige också kan satsa på äldreboenden och förskolor.

Av det skälet är LKAB:s framtidsplaner och den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige i allra högst grad ett nationellt intresse. Utan konkurrenskraftiga gruv-, stål- och skogsindustrier i norr blir Sverige ett betydligt fattigare land. 

Följaktligen är det utmärkt att Andreas Carlson plockar fram blåslampan och ökar trycket för att få fart på infrastrukturinvesteringarna i norr. Det är ett steg i rätt riktning även om mycket fortfarande återstår att göra.