Erik Bergkvist gjorde många avtryck i Bryssel

Erik Bergkvist var en klockren EU-representant för norra Sverige.

Under onsdagsförmiddagen kom beskedet om att socialdemokratiska Europaparlamentarikern Erik Bergkvist är död.

Under onsdagsförmiddagen kom beskedet om att socialdemokratiska Europaparlamentarikern Erik Bergkvist är död.

Foto: Anna Isaksson

Ledarbloggen2024-02-21 15:31

Under förmiddagen fick jag beskedet om att Europaparlamentarikern Erik Bergkvist (S), Umeå, gått bort, bara 58 år gammal.

Erik är en gammal SSU-kompis. Precis som mig gick han med i det socialdemokratiska ungdomsförbundet i början av 1980-talet, där jag även träffade honom för första gången när han var aktiv i SSU i Skellefteå. Därefter har vi sprungit på varandra på kurser och konferenser många gånger under årens lopp.

Jag blev glad när han kunde ta säte i Europaparlamentet efter valet 2019. Han kändes som en klockren EU-representant för norra Sverige.

Uppväxten i lilla Norsjö hade gett honom massor av kunskaper om de norrländska basnäringarna. Där lärde han sig om betydelsen av att regionens gruvor, skogsföretag och träindustrier har ett fungerande handelsutbyte med övriga Europa.

Som regionråd i Västerbotten 2008-2019 hade han dessutom jobbat med regional utvecklingspolitik under många år. Han ingick i styrelserna för både Norrlandsfonden och Almi företagspartner, vilket innebar att han hade god inblick i det regionala näringslivet.

Dessa kunskaper och erfarenheter bar han med sig in i Europaparlamentet där han blev en tydlig talesperson för skogslänens intressen. 

När jag besökte Erik och övriga i S-gruppen i Bryssel i november 2019 berättade han bland annat om sitt arbete för att stärka och utveckla EU:s sammanhållningspolitik.

"Jag är varm frihandelsvän. Men för att kunna motivera frihandeln så måste vinsterna av denna handel fördelas mer rättvist. Utvecklings- och fördelningspolitik hör ihop. Vi får inte låta någon region halka efter", sa han.

Om detta engagemang skrev Erik också i många av sina gästkrönikor på NSD:s ledarsida. I en krönika 7 februari 2022 berättade han om sitt arbete i Europaparlamentets transportutskott och vikten av att EU bidrar till finansieringen av transportkorridorer och infrastrukturprojekt även i norra Europa. 

”Den som bara sett norra Sverige på en karta över kontinenten lär på sin höjd ha en grovhuggen bild av hur det är att leva och bo här. De skenbart tomma ytorna mellan Europavägarna kan lätt bedra. Därför är jag övertygad om att mitt perspektiv är viktigt för att hela EU ska kunna ha nytta av satsningarna som nu görs”, skrev Erik. 

In i det sista var han fullt engagerad i Europaparlamentets arbete. Samma dag som sin bortgång skrev han kort på Facebook om EU:s nya funktionshinderskort och parkeringskort som nu blir verklighet

”Nu blir Europa ännu mer tillgängligt”, skrev Erik och pekade på att EU-korten gör att den som reser utomlands och behöver extra assistans ska kunna ta del av de förmåner och hjälpmedel som erbjuds på resmålet, utan krångel.

Även i andra partier var Erik en respekterad politiker. I anslutning till hans bortgång skrev Tomas Tobé (M) på X (som tidigare hette Twitter): ”Tagit del av nyheten att europaparlamentariker Erik Bergkvist har gått bort. Så ledsamt! Mina tankar går till hans familj, anhöriga och Socialdemokraterna. Erik var en politikerkollega som var mycket uppskattad. Pragmatisk, nyfiken och alltid med Sveriges bästa för ögonen.”

Nu finns denna människa inte längre – och jag känner sorg och saknad. 

Men han är i ljust minne bevarad. Erik Bergkvist han göra många fina avtryck under sitt alltför korta liv.