Energiministern gillar Norrbotten

Under tisdagen är energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar på plats i Luleå för att inviga Hybrits vätgaslager.

Ledarbloggen 14 juni 2022 16:20

Khashayar Farmanbar är en flitig gäst i Norrbotten, vilket inte är konstigt med tanke på att hans ministerportfölj rymmer frågor som är av stor betydelse för länet. 

Dels är det statliga engagemanget för bredbandsutbyggnaden centralt för att ett glesbygdslän som Norrbotten ska få samma digitala förutsättningar som storstadsregionerna. Marknaden kommer inte att fixa bredband till byarna i Pajala, Överkalix eller Jokkmokk.

Dels spelar energiförsörjningen en helt avgörande roll för den gröna nyindustrialiseringen. Gemensamt för alla omtalade industriprojekt i norr – Northvolt, Hybrit, H2 Green Steel, LKAB:s omställningsplan med mera – är att de behöver massor av el. Den gröna framtiden är i verklig mening elektrisk.

Det var också främst som energiminister som Farmanbar besökte Luleå under tisdagen. På inbjudan av SSAB, LKAB och Vattenfall deltog han vid invigningen av Hybrits pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. 

Vätgastekniken och Hybrit är ju det som ska möjliggöra produktion av stål utan kol och koks, vilket i sin tur ska leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläppen i Norden. Idag svarar SSAB för 10 procent av Sveriges och 7 procent av Finlands utsläpp.

Enbart denna förändring kommer dock att kräva stora mängder fossilfri elektricitet – ungefär 15 TWh. Till detta ska läggas allt som behövs hos LKAB och alla andra stora företag som ska ställa om sin produktion i grön riktning.

Det betyder att Sverige behöver bygga ut sitt energisystem kraftigt under de kommande decennierna. Från dagens produktionsnivå på cirka 140 TWh till uppemot det dubbla. 

Vi talar alltså om en expansion i samma skala som när vattenkraften och kärnkraften blev en del av det svenska energisystemet under 1900-talet.

Som energiminister har Farmanbar, klokt nog, intagit en pragmatisk inställning till alla fossilfria energikällor. Han har inte låst sig till det ena eller andra, utan framhåller att både vattenkraften och kärnkraften har sin roll i energiekvationen. Han understryker dessutom att det inte finns några juridiska hinder för att ansöka om att bygga ny kärnkraft i Sverige för den som så önskar, det är fritt fram.

Men Farmanbar är noga med att framhålla att det som marknaden framför allt efterfrågar är ny vindkraft eftersom det kan ske snabbast och är mest kostnadseffektivt, vilket även bekräftas av en rad uttalanden från industrihåll.

"Vi behöver fossilfri el snabbt, då finns egentligen inga alternativ till vindkraft", sa LKAB:s vd Jan Moström till SVT 23 februari.

”Elektrifiering är nyckeln och snabb utbyggnad av utsläppsfri elproduktion med låg kostnad är en förutsättning för att vi ska klara omställningen. Nu måste politiken och näringslivet hjälpas åt för att öka takten och se till att bygga mer vindkraft”, skrev företrädare för Holmen, SCA och Ovako i en gemensam debattartikel i DI 20 september 2021

Det är också svaret till moderater och andra som nu försöker göra utbyggnaden av kärnkraften till en stor fråga i årets valrörelse.

Kärnkraften kommer att vara en del av framtidens energimix. Men de närmaste åren behövs en snabb och massiv utbyggnad av vindkraften för att klara den gröna omställningen inom industrin. 

Moderaterna borde lyssna på industrin. Vi kommer att behöva fler vindkraftparker i samma storlek som Markbygden utanför Piteå.

Ämnen du kan följa