Det gör skillnad för byggnadsarbetarna vem som styr

Byggnadsarbetareförbundet kongressar 19-20 maj.

Det finns goda skäl för Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, och andra fackliga företrädare att engagera sig i valdebatten.

Det finns goda skäl för Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, och andra fackliga företrädare att engagera sig i valdebatten.

Foto: Tomas Oneborg/TT

Ledarbloggen2022-05-19 07:01

Under torsdagen inleder Byggnadsarbetareförbundet, LO:s fjärde största förbund, sin kongress. Företrädare för över 100 000 fackligt organiserade byggjobbare samlas i Stockholm för att välja förbundsstyrelse samt besluta om motioner och handlingsprogram inför framtiden.

Totalt står 305 motioner på dagordningen. De handlar om frågor som är viktiga för byggnadsarbetarnas vardag och verklighet: A-kassa, arbetsmarknadspolitik, arbetstidsfrågor, arbetsmiljö, avtalsförsäkringar m m.

Flera motionärer trycker på vikten av att stärka A-kassan permanent. Ett exempel är avdelningen Stockholm-Gotland som skriver:

"Svensk A-kassa har länge varit bland de minst generösa i OECD. Under 2019 fick knappt en fjärdedel av de som fick A-kassa en ersättning på 80 procent av tidigare inkomst. Det betyder att A-kassan i praktiken inte fungerar som en säkring av inkomsten vid arbetslöshet för de flesta löntagare. Många av våra medlemmar har därför tagit kostsamma privatförsäkringar för att skydda sin lön. Samtidigt är grundersättningen för låg för att kunna garantera en dräglig tillvaro vid arbetslöshet. I samband med de krispaket som lanserades under våren 2020 infördes en rad tillfälliga men mycket positiva förändringar i A-kassan, inte minst höjda tak och golv. A-kassans problem att säkra inkomster vid arbetslöshet kräver dock permanenta lösningar."

Det är ett resonemang som säger mycket om vikten av en stark arbetslöshetsförsäkring. Men det påminner även om att det spelar roll för A-kassan och byggnadsarbetarna hur svenska folket röstar i höstens val. 

I sitt 1 maj-tal i Luleå gav arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ett klart besked. Om det blir fortsatt S-styre efter valet så blir det en permanent höjning av A-kassan.

Lika tydligt är dessutom att Moderaterna motsätter sig förslaget. Högerpartiernas finansministerkandidat Elisabeth Svantesson säger blankt nej till S-kravet

Därför finns det verkligen skäl för Byggnads ordförande Johan Lindholm och andra fackliga företrädare att mobilisera och engagera sig på allvar i debatten inför höstens val.

Det gör skillnad för A-kassan, sjukförsäkringen, arbetslivspolitiken och mycket annat i det svenska samhället om det blir Magdalena Andersson (S) eller Ulf Kristersson (M) som får ta hand om styråran under kommande mandatperiod.