Tid för (S)jälvrannsakan

"Regionfullmäktigevalet 2018 blev ett bakslag för S. Nu är partiet på väg att ta fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program", konstaterar NSD:s Olov Abrahamsson.
"Regionfullmäktigevalet 2018 blev ett bakslag för S. Nu är partiet på väg att ta fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program", konstaterar NSD:s Olov Abrahamsson.

Socialdemokraterna i Norrbotten håller på att ta fram ett nytt sjukvårdsprogram.

Ledare 8 april 2021 06:03
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Regionfullmäktigevalet 2018 blev ett rejält bakslag för Socialdemokraterna. Partiet backade kraftigt till 29,6 procent och tappade makten i Region Norrbotten.

En konstellation med Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet tog över och bildade ett nytt regionstyre.

 

Det var så klart ett resultat som länets socialdemokrater var allt annat än nöjda med. Följaktligen blev valutgången föremål för en hel del självkritik och självrannsakan. 

En valanalysgrupp – under ledning av S-riksdagsledamoten Ida Karkiainen, Haparanda – tog fram en rapport som behandlades vid distriktskongressen våren 2019. 

”Det fanns en bristande tilltro till att vi som styrande kunde lösa de problem som människor upplever med sjukvården”, löd en av de dystra slutsatserna från Karkiainen & Co.

 

Det är också bakgrunden till att Socialdemokraterna i Norrbotten nu håller på att ta fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program. Det ska diskuteras och beslutas vid helgens digitala distriktskongress.

DS (distriktsstyrelsens) programförslag utgår från klassiska socialdemokratiska värderingar. Vården ska vara "jämlik, rättvist fördelad och tillgänglig för alla".

"För oss är det självklart att vården ska styras utifrån människors behov – inte utifrån efterfrågan eller vinstintressen", markerar DS.

 

Vidare präglas programmet av socialdemokratins karaktär som löntagarparti. Personalpolitiken ägnas ett längre avsnitt.

DS trycker på vikten av att arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner är "tillfredsställande" för att regionen ska klara personalförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

 

Dessutom preciserar partiet vissa satsningar inför framtiden.

Bland annat vill det se större satsningar på tandhälsan och för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga.

 

Hur långt det nya S-programmet kommer att räcka i valet 2022 återstår att se. Men det känns som att partiet har ett hyfsat slagläge i regionvalet i Norrbotten. 

Det sjukvårdspartistiska styret har inte imponerat. Till exempel finns en rad frågetecken kring hur regionledningen hanterat folktandvården, mammografin och det planerade sjukhusbygget i Kiruna

Många av sjukvårdspartiets väljare torde vara besvikna och se behovet av ett annat styre.

 

Detta – i kombination med att Socialdemokraterna presenterar ett nytt sjukvårdsprogram och går till offensiven i sjukvårdspolitiken – borde göra att det finns förutsättningar för ett bättre S-resultat i nästa års regionval.

Makten i Region Norrbotten borde vara inom räckhåll om partiet sköter sina kort rätt under de 17 månader som är kvar valdagen 11 september 2022. 

Ämnen du kan följa