Råden rasar mot regionen

Ambitionen borde vara att det ska finnas minst en folktandvårdsklinik i samtliga 14 kommuner i Norrbotten.

Robert Bernhardsson, Anne Jakobsson och Ulrica Hammarström är starkt kritisk mot utvecklingen inom 
tandvårdspolitiken i Region Norrbotten.

Robert Bernhardsson, Anne Jakobsson och Ulrica Hammarström är starkt kritisk mot utvecklingen inom tandvårdspolitiken i Region Norrbotten.

Foto: NSD Arkiv

Ledare2021-04-06 06:03
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

"Folktandvården i Norrbotten är i kris", löd budskapet i NSD:s ledare 3 februari

Nu uppmärksammas problemen även i en film på Socialdemokraternas Facebook-sida

Tre norrbottniska kommunalråd är starkt kritiska mot neddragningarna i glesbygdskommunerna.

"Region Norrbotten kräver att vi ska åka till grannkommunerna för våra kontakter med tandläkaren. Det är inte rimligt att vi ska behöva åka 20-30 mil för ett tandläkarbesök", säger Robert Bernhardsson, Jokkmokk.

"Som glesbygdspolitiker ser jag med stor oro på hur folktandvården utvecklas. Vi har inte tillräckligt med utbildade tandläkare", konstaterar Ulrica Hammarström, Pajala.

"Regionen förlitar sig på de fria marknadskrafterna. Det är ett storstadsperspektiv som inte fungerar i den glesaste glesbygd", understryker Anne Jakobsson, Överkalix.

I filmen pekar Anders Öberg (S), oppositionsråd i Region Norrbotten, på tre saker som nu behöver göras.

1. Inrätta en utbildningsenhet där seniora tandläkare kan ge handledning till nyexaminerade tandläkare.

2.  Utreda förutsättningarna för tandläkarutbildning på distans.

3. En regional tandläkarutbildning, enligt liknande modell som används för läkarutbildningen.

Det är oklart hur långt dessa initiativ skulle räcka. Men det är i alla fall steg som leder åt rätt håll. 

En sak är dessutom bergsäker: Det går inte att förlita sig på att marknaden ska lösa problemen i inlandskommunerna, som Anne Jakobsson helt riktigt påpekar. De privata aktörerna kommer alltid att vara mer intresserade av att lokalisera sig till platser med stort patientunderlag än glesbygden.

Därför måste samhället ta sitt ansvar för att befolkningen i hela landet ska få fungerande tandvård.

Så fungerade det också en gång i tiden. 

"Endast det bästa är gott nog åt folket", sa socialminister Gustav Möller (S) som gick i spetsen för den stora tandvårdsreformen 1938 och utbyggnaden av Folktandvården.

Resultaten kom snabbt i hela landet. 2 maj 1940 etablerades den första folktandvårdskliniken i Norrbotten. Det skedde i lilla Korpilombolo.

Även befolkningen i ett litet samhälle i Tornedalen, långt från allfarvägarna, fick tillgång till god tandvård.

Det borde vara riktmärket för tandvårdspolitiken även på 2020-talet. Ambitionen borde vara att det ska finnas minst en folktandvårdsklinik (med tandläkare, tandhygienist och sköterska) i samtliga 14 kommuner i Norrbotten. 

Det som gick att göra i 1940-talets fattig-Sverige borde vara en realistisk politik även i det moderna samhället.