Vi vänder ut och in på Luleå Hockeys start

Det andra avsnittet av Inget halvvägs ägnar David Olsson Jiglund, Victor Tjärnberg och Mats Lavander åt att diskutera Luleå Hockeys start. Ett av ämnena som avhandlas är förstakedjans betydelse. Mats Lavander berättar dessutom vilken som var hans uppgift när han spelade tillsammans med Linus Omark och Johan Harju. Att hålla sig borta från pucken. De resonerar även kring vilken lagdel Luleå Hockey bör lägga sina sparade pengar på, och om Stefan Nilsson och Ulf Engman gör rätt i att avvakta.

Ishockey2023-09-27 09:17


Avsnittet går naturligtvis också att hitta där poddar finns.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!