Jytte Guteland gör skillnad i EU

Det finns skäl att tro att EU snart kan ha en ny och starkare klimatlag.

Sverige 4 oktober 2020 08:38

Redan under sin första mandatperiod i Europaparlamentet gjorde socialdemokraten Jytte Guteland tydliga avtryck i EU:s klimat- och miljöpolitik. 2017 utsågs hon till den mest inflytelserika Europaparlamentarikern på miljöområdet av den ansedda EU-sajten VoteWatch.

Välförtjänt har hon också stigit i graderna efter Europavalet 2019. Hon har nu rollen som inte bara S-gruppens utan hela Europaparlamentets huvudförhandlare när det gäller arbetet med EU:s nya klimatlag, som kommer att bli föremål för votering under Europaparlamentets session i Bryssel 5-8 oktober.

28 maj presenterade Guteland sina synpunkter på EU-kommissionens utkast till klimatlag – och av allt att döma kommer hon att få igenom de flesta av sina förslag.

När Europaparlamentets miljöutskott röstade fick Guteland stöd för bland annat det bindande målet att varje enskilt EU-land ska nå klimatneutralitet till 2050, för att inrätta ett klimatpolitiskt expertråd som säkerställer att EU:s åtgärder ligger i linje med Parisavtalet samt för att EU ska ha en växthusbudget för att kontinuerligt kunna följa och mäta utvecklingen.

Alla dessa förslag har även goda förutsättningar att vinna brett stöd när hela parlamentet röstar om klimatlagen.

Mer osäkert är om Guteland kommer att få igenom sitt förslag om ett starkare delmål för utsläppsminskningarna till 2030. Det möter motstånd från de konservativa grupperingarna och kan falla i slutomröstningarna.

Oavsett hur det går med den saken har dock Guteland lyckats väl. Parlamentets klimatbeslut kommer att innebära ett klart steg framåt och att EU kan få en betydligt mer offensiv och progressiv klimatpolitik.

Efter Europaparlamentets beslut väntar en så kallad trialog – d v s trepartsförhandlingar mellan parlamentet (som representeras av Guteland), EU-kommissionen och EU:s ministerråd. Sådana processer kan ofta bli utdragna. Men den här gången finns skäl att känna viss optimism inför förhandlingarna. 

Det finns en gemensam vilja hos samtliga EU-institutioner att nå snabba resultat. EU-kommissionen vill kunna redovisa konkreta framsteg vid FN:s klimattoppmöte 2021 och ministerrådet leds just nu av Tyskland som markerat att klimatpolitiken är en högprioriterad fråga.

Därmed finns skäl att tro att planeten Tellus kan få en fin julklapp i år – en ny och starkare klimatlag inom EU. Och genom Jytte Guteland är Sverige och svensk socialdemokrati i alla högsta grad delaktig i det arbetet.

Profilbild Olov AbrahamssonOlov Abrahamsson
Ämnen du kan följa
Ledarbloggen
Blogg

Panelen diskuterade LAS

Blogg

Rymdministern besöker Esrange

Blogg

"Kärnkarlar måste de vara ..."

Blogg

Tidningsbudens dag

Blogg

Kommunalrådsspekulationer i P4

Visa fler
Läs mer!
Piteå

Brand vid Stenvalls Trä på Lövholmen

Svappavaara

Två olycksdrabbade timmar – flera älgolyckor i länet

Brott & Straff

Regeringen vill begränsa rörelsefriheten

Politik

Irland första EU-land som åter stänger ned

Sport

"AC" missade genomklappningen: "Chockerad"

Visa fler