Olofsson: "Kommunen bör ge Luleå Hockey fler miljoner"

Det absolut smartaste av Luleå kommun är att betala ännu mer till hockeylaget.

7 maj 2019 11:22

Jo, jag vet att anslaget till den här krönikan sticker i ögonen i skolnedläggnings- och besparingstider.

Det är lätt att ställa kostnader mot varandra och tycka att ett hockeylag som kan betala enorma löner och drar in egna intäkter borde klara sig utan extra kommunalt stöd.

Men det här handlar inte om det. Det handlar heller inte om vilket värde Luleå Hockey har för Luleå kommun. Det är enormt, förresten. Men vi bortser från det.

Grunden i mitt tyckande handlar om konkreta siffror.

Och då är faktum att Luleå Hockey sitter i ett bra förhandlingsläge och att det var ett taktiskt smart drag att säga upp arenaavtalet. I alla fall om man ser på det hela ekonomiskt.

Luleå Hockey sköter i dag driften av ishallarna och får i gengäld ett bidrag av kommunen på cirka tio miljoner kronor. Kan låta mycket, men kostnaden är ungefär den dubbla.

Det hockeyklubben nu har gjort är att sätta kommunen i en position där de antingen kan ta tillbaka driften och då ta på sig en kostnad på mer än 20 miljoner kronor. Eller omförhandla och ge Luleå Hockey ett högre bidrag, på ett par miljoner till. Oavsett vilket alternativ som kommunen väljer så innebär det en högre kostnad. Det är ofrånkomligt. Visst kan kommunen också få in intäkter om man tar över driften. Men inte de tio miljoner extra som det kommer att kosta.

Lite förenklat kan man måla upp en sådan här bild:

Kommunens ena skål (ta över driften): Utgifter på minst 20 miljoner kronor och ett par miljoner i intäkter.

Kommunens andra skål (höja bidraget): Utgifter på säg 13-14 miljoner kronor, eller vad parterna nu kommer överens om.

Jag poängterar återigen att bilden är förenklad, men i slutändan handlar det om att hitta ett läge där Luleå Hockey känner att man har fått ett lite högre bidrag samtidigt som kommunen känner att det är värt att låta hockeyklubben sköta driften eftersom de sparar pengar på det. Jag har svårt att tänka mig att det blir ett annat besked än att man hittar en sådan gyllene medelväg där ingen blir helt nöjd men alla kan acceptera lösningen.

Oavsett utfallet är det ingen PR-succé för varken Luleå Hockey eller Luleå kommun. Hyresavtalet är redan idag skrivet på ett knepigt sätt som gör det svårt att sätta sig in i alla detaljer. Den enkla och onyanserade tolkningen blir: "kommunen betalar ÄNNU mer pengar till hockeyklubben". Den nyheten svider när 430 miljoner kronor sparas på annat håll och Kyrkbyskolan, Vitåskolan och Borgmästarskolan – samt tre förskolor – stängs.

Så även om det fullt logiska är att kommunen ger Luleå Hockey fler miljoner så lär folkets dom vara hård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anton Olofsson