Gunnarsbyns skola kvar – för att landsbygden ska leva

Ett högstadium i Harads är ingen högprioriterad fråga men en friskola i Bredåker lever vidare. Skolverksamheten i Gunnarsbyn behålls också."Viljan finns till byaskolor men det kan vara svårt med ekonomin och kompetensförsörjningen", säger skolchefen Magnus Åkerlund.

Boden 27 november 2020 17:00

Utbildningsnämnden har godkänt Stimos konsultrapport "Skolstruktur på landsbygden" och lämnat den vidare till kommunfullmäktige för beslut. Nämnden vill ha fullmäktiges godkännande att jobba vidare med lagda förslag. Men även att förslagen som påverkar drift och investeringar arbetas in i förslaget till strategisk plan för 2022-2024.

För att Bodens landsbygd ska fortsätta leva och utvecklas så behövs även skolorna. Utgångspunkten i utredningen är gällande översiktsplanen som pekar ut kärnområdena Unbyn, Gunnarsbyn och området från Harads till Vittjärv, där även Bredåker ligger.  I dag saknas en grundskola i Bredåker i norra älvdalen sedan flera år tillbaka. Bredåkersbyborna har därför engagerat sig för att få tillbaka skolverksamheten. 

– Vi har redan en kommunal F-6 skola i Harads och vår budget ger inte utrymme för att ha ett högstadium, bland annat är elevantalet för lågt. En fristående privat aktör har visat intresse i Bredåker. Så förvaltningens förslag är att skolfrågan i Bredåker hanteras politiskt, säger skolchefen Magnus Åkerlund.

Gunnarsbyns skola kommer att ha ett sjunkande elevunderlag. Ändå behålls en förskoleavdelning och skola årskurs F-6.

– Kommunen tillsammans med flera andra aktörer verkar ju för en inflyttning till Gunnarsbyn. Det som varit svårt för byskolorna är kompetensförsörjningen på personalsidan. 

Det som Åkerlund vill lyfta fram till politiken är att det kostar resurser att ha små skolenheter. Oavsett om det är kommunala eller friskolor. 

– Mitt förslag är att vi får en förändring i resursfördelningsmodellen så att vi säkrar likvärdigheten för alla elever. Då har vi en möjlighet till kompetensförsörjning och en kvalitativ undervisning även på en småskola på landsbygden . Att ha en förskola och skola i Gunnarsbyn innebär helt andra förutsättningar än att ha en liten större enhet. Då behöver man även ta ansvar för det och lägga till mer pengar helt enkelt, säger Magnus Åkerlund.

När det gäller Unbyn vill fastighets- och utbildningsförvaltningen gemensamt idag hellre se ett nybygge med ihopbyggd skola och förskola istället för en renovering.  Man vill därför att en lämplig placering av en nybyggnation utreds vidare.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa
Skolan i Boden
Boden

Skolorna i Boden räddade - koalitionen överens

Boden

Boden går vidare med skolor på landsbygden

Boden

Överväger ett tredje försök med friskola i Bredåker

Boden

Öppning för friskola i Bredåker

Boden

Ännu längre skoldag för 6-åringar: "Helt orimligt"

Visa fler
Läs mer!
Boden

Lönesatsning – men inte för vårdbiträdena

Boden

Så blir det med Bodens skolor: "Viljan finns till skolor i byarna"

Boden

Socialchefen vädjar: "Följ rutiner för allas säkerhet"

Boden

Intresset för att vistas i skogen ökar – fler ledare utbildas: "De lär sig viktiga verktyg"

Boden

S: "Öppnas en skola, ska det vara i friska lokaler"

Visa fler